BEHANDLINGER OG PRISER

Hudpleie­be­hand­linger

Dette er komplett analyse av din hudtype og hudtil­stand. Dette kan bestilles som en egen 15 minut­ters behand­ling. Du får hjelp og veiled­ning til hvilke produkter og even­tuelt salong­be­hand­linger som passer til din hudtype. Denne behand­lingen gjør vi gratis som god service til våre kunder. Du trenger ikke booke dette dersom du har bestillt hudpleie­time.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Ved scan­ning av huden vil man se dypere i hudla­gene og avdekke blant annet pigmen­te­ringer og sprengte blodkar. Slik kan vi kan gi bedre tilpas­sede salong­be­hand­linger og hjem­me­re­gime.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

En klas­sisk dyprens som passer alle hudtyper. Behand­lingen starter med rens, etter­fulgt av en peeling under damp. Utklem­ming foretas og behand­lingen avsluttes med en maske tilpasset din hudtype og hudtil­stand.

Behand­lingen blir etter­fulgt av produkt­vei­led­ning og even­tuell anbe­falt salong­be­hand­ling.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Dette er en hudpleie behand­ling med total velvære. Vi vil skred­dersy en behand­ling til dine behov, av utvalget fra Maystar og Ericson labra­torie sine behand­linger. Du kan booke denne behand­lingen i alle våre salonger, så hjelper vi deg med å finne den som er best for din hud og dine ønsker.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

DIN YNGRE HUD TILBAKEOG FRYS TIDEN!
Venus Freeze er en synergi av radio­fre­kvens (RF) og magnes­tiske pulser (MP ²) som trenger dypt ned i huden og øker dermed kollagen- og elastin produk­sjonen som fører til fastere hud og færre rynker. Slutt­re­sul­tatet etter en kur synes etter ca 3 måneder. Tillegg for hals eller decol­letè pr. behand­ling kr 490,–
Vi har klippe­kort på denne beh. 5 klipp 6900,-

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Dette er en ansikts­be­hand­ling som renser huden i dybden, og som etterpå gjør huden fullt motta­kelig for de hudpleie­pro­dukter som matcher hudens behov. Behand­lingen omfatter både ansikt, hals og dècol­letè. Fuktig­hets­ba­lansen økes markant samtidig som huden renses og stimu­leres ved at vi sluser inn natur­lige aktive ingre­di­enser, tilpasset den enkeltes hudtype. Dobbelt ioni­se­rings­tek­nikken gir et effek­tivt resultat fordi behand­lingen utføres med både + og – svak­strøm i hvert av de to rulle- og kule­elekt­roder, som gjør at de natur­lige aktive ingre­di­en­sene trenger ned i dypere hudlag og kan virke på celle­nivå og på den måten booster de nye hudceller med energi, oksygen og næring.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Easy Glow meso­te­rapi er en energi­bombe for huden som plumper, gir umid­del­bart løft og partyg­løden du vil elske.

Easy touch stem­pelet har 20 gull­be­lagte nano­tynne nåler som lager kanaler i huden så vi får nærings­stoffer og fuktighet 0,5mm ned i huden akkurat der de skal virke. Tilnærmet smertefri behand­ling med minimal risiko for rødhet.
Du kan gå til avtalen din rett etterpå uten problem.
Tar du 5 beh innen 3 måneder så får du den 5 til 50%. Vedli­ke­hold en gang hver 2. måned.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Vi skred­dersyr Esse behand­lingen til din hud. (Anti-age, sensi­tive, uren hud) Dette er fantas­tiske behand­linger som er helt økolo­giske. Prisen varierer fra 1290–1690,-

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Dette er en ny anti­ald­rings-behand­ling. Den fungerer effek­tivt på rynker, pigmen­te­ring, arr, oppstram­mende og fuktig­hets­ba­lansen. Denne behand­lingen stimu­lerer produk­sjonen av kollagen og elastin som er en viktig faktor for å fore­bygge anti-ageing. Dette vil si at rynker/ linjer blir glattet ut. Behand­lingen er også veldig effektiv på acne arr. Den hjelper huden med å repa­rere seg selv.
Anbe­falt behand­ling er en gang hver 14 dag 3–5 behand­linger. Vedli­ke­hold en gang hver 2. måned.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Kjemiske peelinger / krys­tall­slip

Perfekt behand­ling til arr, store porer, pigmen­te­ring, linjer og rynker. Dette er en mild form for hudsli­ping hvor huden ”sand­blåses” ved hjelp av diamant­krys­taller. Dette bidrar til å øke hudens spenst og styrke og etter­later den glatt og ren. Behand­lingen inklu­derer også rens og maske. Vi har og klippe­kort for denne beh. 6 klipp 3465,-
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Klas­sisk krys­tall­sli­ping men i tillegg får du lifting og drenasje i en vakuum­pro­sess. Denne stimu­lerer sirku­la­sjonen i ansiktet, både i lymfe­sys­temet og blod­sir­ku­la­sjonen.


Behand­lingen avsluttes med maske.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Klas­sisk krys­tall­sli­ping men i tillegg får du lifting og drenasje i en vakuum­pro­sess. Denne stimu­lerer sirku­la­sjonen i ansiktet, både i lymfe­sys­temet og blod­sir­ku­la­sjonen. 
Behand­lingen avsluttes med en mer eksklusiv maske.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Eksfo­lie­rende behand­linger hvor hudfor­ny­elsen påskyndes og flere prosesser i huden norma­li­seres. Egner seg for tørr hud, uren hud, pigmen­te­ring, solskader, linjer/rynker og slapp hud. Dette er en pens­ling som også er fin for de som sliter med rødhet I huden da den styrker kapp­i­læ­rene.

Vi har og klippe­kort for denne beh. 6 klipp 3274,-

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Dette er en frukt­syre­pens­ling som fjerner døde hudceller. Huden frem­står som klar og ren. 
Fuktig­het­gi­vende, anti-aging og utren­sende behand­ling. Vi opplever at de som sliter med uren hud har veldig godt av en behand­ling som denne.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Dette er en frukt­syre­pens­ling som fjerner døde hudceller. Huden frem­står som klar og ren. 
Fuktig­het­gi­vende, anti-aging og utren­sende behand­ling. Vi opplever at de som sliter med uren hud har veldig godt av en behand­ling som denne.
Behand­lingen avsluttes med den popu­lære gull­masken som har en veldig mykgjø­rende og anti-aging effekt.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Behand­lingen passer for alle typer hud og brukes mest i «anti-aging» og bekjem­pelse av uren, stresset og forurenset hud. 
Du vil oppleve en jevnere over­flate, klarere og renere hud og et friskt utse­ende. Denne behand­lingen har vi klippe­kort på; 3 klipp 3025,-
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Vi skred­dersyr din Elixir peel, etter din hudtype. Dette er behand­linger som passer for alle hudtyper, om du vil jevne ut huden, fore­bygge aldring, bedre pigment­for­and­ringer eller bedre gene­rell uren hud. Vi bruker Glyco­lpeel, mandelpeel eller retinol. 
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Vipper og bryn

Farge av bryn som varer 3–4 uker. Gjøres denne behand­lingen i en ansikts­be­hand­ling 120,-
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Gjøres denne behand­lingen i ansikts­be­hand­ling 200,-

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Farge av vipper som varer 3–4 uker. Gjøres denne behand­lingen i ansikts­be­hand­ling 150,-
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Farge av vipper som varer 3–4 uker. Tar du denne behand­lingen i en ansikts­be­hand­ling 250,-
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Forming av bryn m/ voks og pinsett. Gjøres denne behand­lingen i en ansikts­be­hand­ling 100,-
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Her farger vi vipper og bryn og former brynene etter ønske.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Forming av bryn i form av tråd.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Vippe-Exten­sion helt sett.
Vippe exten­sions gir natur­lige look av lange, flotte øyevipper som alle kvinner drømmer om! Naturtro sorte vipper limes èn og èn på dine egne vipper. Selv korte vipper kan bli lange og fyldige, og resul­tatet er sensa­sjo­nelt vakkert!
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

IPL (kun på Fornebu)

IPL er en metode vi bruker for perm­a­nent hårfjer­ning. Man kan sammen­ligne det med laser. Forskjellen er selve lyset.
Det er indi­vi­duelt hvor mange behand­linger som er nødvendig, da dette har med hvordan den enkeltes hormo­nelle system fungerer. Som en peke­pinn sier vi at ansikt behandles på nytt etter 4–6 uker, mens andre områder behandles med et inter­vall på 1–3 måneder.
 Unngå soling de nærmeste 2–3 uker før behand­ling.

I konsul­ta­sjon vurderer vi behand­lingen ut i fra kundens ønsker og forvent­ninger basert på hud- / hårtype. Kunden fyller ut et egen­er­klæ­rings­skjema, hvor vi ser på evt. kontra­in­di­ka­sjoner. Det vil i noen tilfeller bli utført test­skudd med IPL i behand­lings­om­rådet, særlig på behand­ling av kar, før vi setter opp time til behand­ling. Kvali­tets­sik­ring både for kunden og oss som behand­lere.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Vi benytter også IPL til å fjerne blodkar i ansiktet. Husk å alltid ta en konsul­ta­sjon først.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Hårfjer­ning

Perm­a­nent hårfjer­ning i form av elekt­ro­lyse. Elekt­ro­lyse utføres kun på harde og stive hår, ikke på dunhår. Er du usikker på om vi kan utføre behand­lingen på deg kan du booke en gratis hudana­lyse hos tera­peuten. Flere behand­linger må påregnes. Finnes kun i Nydalen.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Hårfjer­ning over­leppe ved hjelp av tråd. Ønsker du å ta mer i ansiktet må en booke ansikt.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Denne behand­lingen kan bestilles om du skal vokse over­leppe & hake, eller om du ønsker å fjerne alt av hår i ansiktet.
Skal du vokse bryn må det bestilles utenom.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Her vokser vi fra albue og ned til hånd­ledet.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Massasje og kropps­be­hand­linger

Rens, peeling, damp, utklem­ming og leire­maske.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Her fjerner vi de døde hudcel­lene m/salter fra Døde­havet. Huden blir myk og du får en flott glød. Kropp­spe­eling er spesielt fin å ta før en skal sole seg, slik at brun­fargen blir jevnere og sitter lengre.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

GJØRES KUN NYDALEN OG METRO. I denne behand­lingen er det deilig peeling, maske ‚varme innpak­ning og massasje. Du vil etter behand­lingen ha en følelse av renhet og velbehag. Huden blir klar og får en myk og silke­aktig over­flate. Dette er behand­lingen for deg som vil unne seg full luksus.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

LDG- 4 er et apparat som brukes i cellu­litt­be­hand­ling. Den virker slan­kende på mage, rompe, lår og armer. Den hjelper lymfe­dre­na­sjen, hovne ben og livløs hud som har tapt elas­ti­sitet. Den har også fine resul­tater på dårlig blod­sir­ku­la­sjon.
Vi gir deg også kost­holds­tips samt enkel trenings­vei­led­ning. Pakken inne­holder 11 behand­linger, hvor den 11. er gratis.
 Behand­lingen anbe­fales 2 ganger i uken, og vi skred­dersyr en indi­vi­duell behand­ling til hver kunde. Kur kr 6800,- KUN I NYDALEN
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

En 25 min dypt­gå­ende massasje som løser opp stive muskler og øker blod­sir­ku­la­sjonen.
 Klippe­kort på 10 ganger kr 3200.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Aromamas­sasje er en lett kropps­mas­sasje med eteriske oljer.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
En dypt­gå­ende kropps­mas­sasje som løser opp stiv musku­latur og øker blod og lymfe­sir­ku­la­sjonen.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
En dypt­gå­ende massasje som løser opp stive muskler og øker blod­sir­ku­la­sjonen. Dette er en massasje hvor du også får hode­bunn og ansikts­mas­sasje.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Fot

Hos oss får du utført klas­sisk fotpleie med fotbad av urter, fjer­ning av hard hud, klip­ping og filing av negler, stell av negle­bånd og mykgjø­rende krem. Vi avslutter med lett massasje. NB! Dette er ikke medi­sinsk fotpleie. 
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Her får du den klas­siske fotpleien som nevnt over, pluss paraffin voks som gjør føttene dine enda mykere + lakk etter ønske. En luksus behand­ling for føttene dine.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Enkel farge på tærne etter fotpleie.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Føttene blir først peelt, forså å masseres inn med en god fotkrem, og dyppes deretter i varm para­fin­voks. Etterpå pakkes føttene inn, slik at para­fin­voksen får virke. Behand­lingen gir myke føtter. Anbe­fales særlig for kroniske tørre bein med sprekker og tørr hud. For best resultat anbe­fales 1 time fotpleie i forkant. Og para­fin­voksen koster da 200,-
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Klas­sisk fotpleie etter­fulgt av shellac med en enkel farge.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Klas­sisk fotpleie etter­fulgt av shellac med fransk hvit kant.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Vi filer og steller neglen og legger en shellac farge av ditt ønske.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Filing av negler og negl­bånd. deretter legges den klas­siske hvite kanten med shellac.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Hånd

Inne­bærer filing av neiler og stell av neile bånd, avsluttes med negl­bånds­olje. 30 minut­ters behand­ling.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Her kan du velge selv hvilken lakk du vil ha på.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
I denne behand­ling får du alt du trenger for å få flotte negler og hender. Dette er virkelig en Luksus behand­ling for hendene dine. Her inngår det filing av negler, stell av negle­bånd, peeling, hånd­krem med massasje, para­fin­voks for å gjøre hendene silke­myke og lakk av eget ønske til slutt.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Shellac er et hybrid­system som kombi­nerer egen­ska­pene til negle­lakk og gelè.
Her legges det en farge av fritt valg, og det gjøres en enkel manikyr.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Her blir hybrid­lakken lagt med den klas­siske hvite kanten, og en enkel manikyr.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Skån­somt fjerner vi din CND shellac som er lagt hos en av våre RÅH salonger, enten det er på føtter eller hender. HVIS du legger Shellac hos oss fast og skal fjerne og legge nytt innen 4 uker får du ‑50% på fjer­ning. Har du annen type gele­lakk må du beregne høyere pris fra kr 200,-
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Stell av negle­plate. Støping av tipper i naturlig farge med brisa­gele.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Stell av negle­plate. Støper tipper og legger fransk gele.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Stell av negle­plate. Støping av tipper i naturlig farge med brisa­gele og shellac.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Her etter­fylles det med gele i naturlig farge.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Etter­fyller med gele. Her blir den franske kanten frisket opp.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Her etter­fylles det med gele i naturlig farge med shellac.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Stell av negle­plate. Forsterk­ning av negl uten tipper med et tynt lag av gele. Selv­valgt farge.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Forsterk­ning av din egen negl uten tipper med fransk gele.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Stell av negle­plate. Forsterk­ning av negl uten tipper med et tynt lag av gele. Og med shellac.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100
Hendene masseres inn med en god hånd­krem, og dyppes deretter i varm para­fin­voks. Etterpå pakkes hendene inn, slik at para­fin­voksen får virke. Behand­lingen gir myke hender, og gir et varig resultat. Anbe­fales særlig for kroniske tørre hender og hvis du har problemer med eksem og sprekker.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Para­fin­voks­be­hand­ling for hender eller føtter. Denne behand­lingen bestiller man om man tar en annen behand­ling.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Make-up

Denne behand­lingen er perfekt om du ønsker å få sminket deg til en spesiell anled­ning. Enten det er dags­minke eller kvelds­sminke du ønsker, så ordner vi det.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Tann­ble­king beauty smile

Kosme­tisk tann­ble­king. Den er hurtig og uten smerte i forhold til mange andre tann­ble­kinger på markedet. Opti­malt varer det 6–12mnd, men røyker, snuser eller drikker du mye kaffe ol? må det holdes vedlike oftere.
Puss ikke tennene dine med tann­krem før behand­lingen. Pga fluor. Husk at du ikke kan spise noe på 3 timer etter behand­lingen.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Iris/negl/ansiktsdiagnotistikk

Mette Brænd Andre­assen har 14 års utdan­nelse og har 25 års erfa­ring som natur­me­desinsk tera­peut .
Har drevet natur­me­di­sinsk skole i 8 år. Er din hud grå, stresset, uren/acne osv. Har du tilstrek­kelig energi
Er du klar over hva som trengs osv.

Mette vil gi deg personlig råd og veiled­ning

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Frisør

Konsul­ta­sjon, vask, klipp og styling.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Konsul­ta­sjon, vask, klipp, føn og styling.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Vask, hvis det ønskes, klipp og føn/styling.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

RÅH bruker Redken farger og frisø­rene er serti­fi­serte farge­spe­sia­lister fra Redken.
Etter­vekst: 995.-
Kort hår: 1345.-
Medium – langt hår: 1615.-
Langt og tykt hår: 1885.-
Farge­kom­bi­na­sjon: Basic farge +300.- pr. tilleggs­farge

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Klipp av lugg for faste frisør kunder er gratis.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Kort hår: 800.-
Medium – Langt hår: 1050.-
En 2 trinns kur som er tilpasset til håret ditt: 550.- 
Ved farge­be­hand­ling 250,-

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

En 2 trinns kur som er tilpasset til håret ditt.
Ved farge­be­hand­ling 250,-

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Vi ordner håret ditt på den måten du ønsker.
 Times­pris 700,-
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Konsul­ta­sjon. 
Håret vaskes og fønes etter ønske.
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Brude­styling: Konsultasjon.Oppsett/styling. Make up. 
Vi anbe­faler deg og ta en prøve­time ca. en-to måneder før bryl­lupet. Da går vi igjennom ønsket oppsett, make-up, ser på kjolen slik at alt blir perfekt for deg og din person­lige stil.

 Når den store dagen kommer har vi et eget rom til bruden for omkled­ning. Hvis det ønskes kan kjole leveres til salongen dagen før slik at det blir minst mulig stress.
 Brud og even­tu­elle forlo­vere blir tilbudt champagne og seson­gens frukt. Ta gjerne kontakt for mer infor­ma­sjon. (Tillegg 500,- for prøve­time)
Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Medi­sinske behand­linger

Eva Mehl­gård har seks års erfa­ring i bran­sjen og utfører disse behand­lin­gene. Hun er på Fornebu og Metro på tirs­dager. Major­stuen på tors­dager.

Botu­linum toxin type A

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Filler

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Your Content Goes Here

Quick fix pakker

Medi­sinske behand­linger

Eva Mehl­gård har seks års erfa­ring i bran­sjen og utfører disse behand­lin­gene. Hun er på Fornebu og Metro på tirs­dager. Major­stuen på tors­dager.

Botu­linum toxin type A

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Filler

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Your Content Goes Here

Quick fix pakker

TIMEBESTILLING