BEHANDLINGER OG PRISER

Hudpleie­be­hand­linger

Hudana­lyse. 0,-

Dette er komplett analyse av din hudtype og hudtil­stand. Dette kan bestilles som en egen 15 minut­ters behand­ling. Du får hjelp og veiled­ning til hvilke produkter og even­tuelt salong­be­hand­linger som passer til din hudtype. Denne behand­lingen gjør vi gratis som god service til våre kunder. Du trenger ikke booke dette dersom du har bestilt hudpleie­time.

Dypt­gå­ende hudscan­ning (kun på Fornebu). 350,-

Ved scan­ning av huden vil man se dypere i hudla­gene og avdekke blant annet pigmen­te­ringer og sprengte blodkar. Slik kan vi kan gi bedre tilpas­sede salong­be­hand­linger og hjem­me­re­gime.

RÅH hudpleie 1 t. 850,-

En klas­sisk dyprens som passer alle hudtyper. Behand­lingen starter med rens, etter­fulgt av en peeling under damp. Utklem­ming foretas og behand­lingen avsluttes med en maske tilpasset din hudtype og hudtil­stand.

Behand­lingen blir etter­fulgt av produkt­vei­led­ning og even­tuell anbe­falt salong­be­hand­ling.

RÅH spesial­be­hand­ling 75 min. 1490,-

Dette er en hudpleie behand­ling med total velvære. Vi vil skred­dersy en behand­ling til dine behov, av utvalget fra Maystar og Ericson labra­torie sine behand­linger. Du kan booke denne behand­lingen i alle våre salonger, så hjelper vi deg med å finne den som er best for din hud og dine ønsker.

Venus freeze ansikt. 1650,-

DIN YNGRE HUD TILBAKEOG FRYS TIDEN!
Venus Freeze er en synergi av radio­fre­kvens (RF) og magnes­tiske pulser (MP ²) som trenger dypt ned i huden og øker dermed kollagen- og elastin produk­sjonen som fører til fastere hud og færre rynker. Slutt­re­sul­tatet etter en kur synes etter ca 3 måneder. Tillegg for hals eller decol­letè pr. behand­ling kr 490,–
Vi har klippe­kort på denne beh. 5 klipp 6900,-

Venus freeze hals eller decol­lete. 900,-

Hudpleie hydra­dermie. 1490,-

Dette er en ansikts­be­hand­ling som renser huden i dybden, og som etterpå gjør huden fullt motta­kelig for de hudpleie­pro­dukter som matcher hudens behov. Behand­lingen omfatter både ansikt, hals og dècol­letè. Fuktig­hets­ba­lansen økes markant samtidig som huden renses og stimu­leres ved at vi sluser inn natur­lige aktive ingre­di­enser, tilpasset den enkeltes hudtype. Dobbelt ioni­se­rings­tek­nikken gir et effek­tivt resultat fordi behand­lingen utføres med både + og – svak­strøm i hvert av de to rulle- og kule­elekt­roder, som gjør at de natur­lige aktive ingre­di­en­sene trenger ned i dypere hudlag og kan virke på celle­nivå og på den måten booster de nye hudceller med energi, oksygen og næring.

Easy glow meso­te­rapi. 1990,-

Easy Glow meso­te­rapi er en energi­bombe for huden som plumper, gir umid­del­bart løft og partyg­løden du vil elske.
Easy touch stem­pelet har 20 gull­be­lagte nano­tynne nåler som lager kanaler i huden så vi får nærings­stoffer og fuktighet 0,5mm ned i huden akkurat der de skal virke. Tilnærmet smertefri behand­ling med minimal risiko for rødhet.
Du kan gå til avtalen din rett etterpå uten problem.
Tar du 5 beh innen 3 måneder så får du den 5 til 50%. Vedli­ke­hold en gang hver 2. måned.

Perfect lip (kun i Nydalen). 990,-

Perfect Lips meso­te­rapi er en behand­ling dedi­kert til å forbedre defi­ni­sjonen, volumet og fargen på leppene.
Perfekt for deg som ønsker litt fylde uten å bruke fillers.

ESSE behand­ling 75 min. Fra 1290–1690,-

Vi skred­dersyr Esse behand­lingen til din hud. (Anti-age, sensi­tive, uren hud) Dette er fantas­tiske behand­linger som er helt økolo­giske og veganske. Prisen varierer fra 1290–1690,-

Derma­tude meta therapy 1650,-

Dette er en ny anti­ald­rings-behand­ling. Den fungerer effek­tivt på rynker, pigmen­te­ring, arr, oppstram­mende og fuktig­hets­ba­lansen. Denne behand­lingen stimu­lerer produk­sjonen av kollagen og elastin som er en viktig faktor for å fore­bygge anti-ageing. Dette vil si at rynker/ linjer blir glattet ut. Behand­lingen er også veldig effektiv på acne arr. Den hjelper huden med å repa­rere seg selv.
Anbe­falt behand­ling er en gang hver 14 dag 3–5 behand­linger. Vedli­ke­hold en gang hver 2. måned.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100