BEHANDLINGER OG PRISER

Vipper og bryn

Farge bryn. 250,-

Farge av bryn som varer 3–4 uker. Gjøres denne behand­lingen i en ansikts­be­hand­ling 120,-

Farge og forming av bryn. 400,-

Gjøres denne behand­lingen i ansikts­be­hand­ling 200,-

Farge vipper. 325,-

Farge av vipper som varer 3–4 uker. Gjøres denne behand­lingen i ansikts­be­hand­ling 150,-

Farge vipper/bryn. 475,-

Farge av vipper som varer 3–4 uker. Tar du denne behand­lingen i en ansikts­be­hand­ling 250,-

Forming av bryn. 250,-

Forming av bryn m/ voks og pinsett. Gjøres denne behand­lingen i en ansikts­be­hand­ling 100,-

Farge vipper/bryn + forming bryn. 590,-

Her farger vi vipper og bryn og former brynene etter ønske.

Thre­ading bryn. 350,-

Forming av bryn i form av tråd.

Vippeløft/In Lei Lash Filler med farging av vipper (Kun Nydalen). 950,-

INLEI® Lash lami­ne­ring «LASH FILLER» er en inno­vativ prosess som løfter vippene og gjør de tykkere. Behand­lingen har blitt utviklet for å beskytte, forsterke, forbedre natur­lige vipper og bryn. InLei har det eneste produktet i verden som har klinisk testet effek­ti­vi­teten av fortyk­ning av vippene, som øker i gjen­nom­snitt med 27 % etter bare tre behand­linger. Er et revo­lu­sjo­ne­rende behand­ling da det ikke bare påvirker tykkelsen på vippene som alle­rede har vokst ut, men stimu­lerer også veksten i vipperoten og kera­tin­pro­duk­sjonen.

Lashlift/vippeløft med farging av vipper. 890,-

En revo­lu­sjo­ne­rende teknikk som gir både lengde og volum uten bruk av vippe­ex­ten­sions. Samme prin­sipp som ved bruk av vippe­tang, men dette er en perm­a­nent løsning som varer fra 5–8 uker.
Merk: Vi anbe­faler ikke å utsette dine Lash­lift vipper for vann

Vippe-Exten­sions. Klas­sisk Nytt Sett (kun i avd. Industrigt/Fornebu/Nydalen). 1700,-

Vippe-Exten­sion helt sett.
Vippe exten­sions gir natur­lige look av lange, flotte øyevipper som alle kvinner drømmer om! Naturtro sorte vipper limes èn og èn på dine egne vipper. Selv korte vipper kan bli lange og fyldige, og resul­tatet er sensa­sjo­nelt vakkert!

Vippe-Exten­sions påfyll. 75 min (kun avd. Industrigt/Fornebu/Nydalen). 850,-

Vippe-Exten­sions påfyll 45 min (kun avd. Industrigt/Fornebu/Nydalen). 590,-

Volum Vippe-Exten­sions nytt sett (avd. Indu­strigt og Fornebu). 2200,-

Volum Vippe-Exten­sions påfyll 90 min (avd. Indu­strigt og Fornebu). 950,-

Volum Vippe-Exten­sions påfyll 60 min (avd. Indu­strigt og Fornebu). 750,-

, damp, sauna og makeup de første 24 timer. Det kan fore­komme forskjel­lige resul­tater i form av hvordan dine natur­lige vipper er; strie vipper, hormo­nelle forand­ringer og ulik­heter på vipper fra øye til øye.

Micro­bla­ding bryn (KUN avd Nydalen). 6000,-

Semi­per­ma­nent farge på bryn. Vi har micro­bla­ding fra Phibrow som er ledende innenfor micro­bla­ding i verden. Gir ett naturlig resultat ut. Inkl. er 1 etter­fyll som gjøres etter 1 mnd.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

TIMEBESTILLING