Easy Touch-stem­pelet består av 20 gull­be­lagte nåler som lager kanaler i huden slik at vi får nærings­stoffer og fuktighet 0,5 mm ned i huden, akkurat der de skal virke.

Easy Glow-behand­lingen er satt sammen av to cock­tails; den første er en energi­bombe for hudcel­lene med sine 63 ingre­di­enser for å øke hudens funk­sjoner, inklu­dert: 6 mine­raler, 23 amino­syrer, 18 vita­miner, 6 koen­zymer, nuklein­syrer, 2 reduk­sjons­midler, taurin og gluta­tion.

Deretter tilfører vi huden den perfekte coctailen som øker hudens volum, plumper og gir umid­del­bart løft. Dette tilsammen gir WOW-effekten du vil elske!

Dette gjør behand­lingen:

  • Gir glød
  • strammer opp
  • intenst fuktig­hets­gi­vende
  • glatter fine linjer
  • redu­serer porer
  • revi­ta­li­serer
  • nøytra­li­serer frie radi­kaler
  • stimu­lerer stam­celler

Eksep­tion tilbyr en av Europas beste og høyeste kvalitet av meso­te­rapi-produkter – en profe­sjo­nell medi­sinsk behand­lings­form som behandler ulike tilstander som aldring, tap av elas­ti­sitet, akne, arr, coupe­rose, pigmen­te­ring, mangel på vita­litet, ekstrem tørr hud, volum i leppene, poser, mørke ringer under øynene, stimu­le­ring av hårvekst, cellu­litt, ødem og forminsk­ning av fett­celler.

Her kan man skred­der­sydd programmer som er tilpasset enhver kunde sitt behov!

Eksep­tion meso­te­rapi benytter farma­søy­tiske ingre­di­enser som er mikro­fil­trert tre ganger. Dette gir en over­legen renhet, total fri for bakte­rier, virus eller mikro­or­ga­nismer.

Alle produk­tene er isotonic som betyr at den flyter fritt mellom cellene og vevsvæsken, akkurat som osmose. Dette gjør at behand­lingen er smertefri, uten at man på noen måte skader cellene.

Har man aldri prøvd meso­te­rapi kan jeg på det varmeste anbe­fale denne behand­lingen. Få tilbake vita­li­teten, klar­heten, elas­ti­si­teten – en riktig energi­bombe for cellene og huden vår!

For å oppnå det opti­male resul­tatet må du kombi­nere Age-less med no-gravity, om du behandler pigmen­te­ring avslutter du også med no-gravity, den plumper opp huden og kunden kan umid­delbar se resul­tatet.

Husk at hver eneste kunde er indi­vi­duell og jo eldre man blir, desto mer trenger huden. Da vil man oppnå et helhetlig opti­malt resultat og dermed kan vi få noe av ungdom­me­lighet tilbake.