Hei! Mitt navn er Eva Mehl­gård, er 29 år gammel og har vokst opp på Røa i Oslo. Jeg er utdannet hudte­ra­peut og kosme­tisk syke­pleier, og elsker det jeg jobber med. Jeg har snart seks år innen denne bran­sjen, og har med det bygget opp god kompe­tanse og erfa­ring. Jeg kommer til å jobbe litt på RÅH-klinik­kene frem­over – noe jeg gleder meg veldig til!

Da jeg var tenåring slet jeg veldig med huden min og hadde kviser og uren­heter så og si i hele ansiktet. Dette var selv­føl­gelig både flaut og skjem­mende – noe som gikk hardt utover min livs­kva­litet. Etter ungdoms­skolen valgte jeg å gå yrkesfag og få en utdan­ning innen hudpleie. Dette var en treårig utdan­nelse der jeg gikk ett år på helse og sosial, og deretter to år på hudpleie. Det var på denne tiden jeg fant min liden­skap og forstod hvor gøy det faktisk er å jobbe med hud og este­tiske behand­linger – og ikke minst, hvor mye det gir til kunden!

Etter hvert som tiden gikk innså jeg at det var begrenset med ting jeg kunne jobbe med innen hudpleie, og gjorde derfor litt rese­arch på videre utdan­ning. Det var da jeg bestemte meg for å gå syke­pleie. Jeg tok påbyg­ning først, for så å studere syke­pleie ved Høgskolen i Oslo. Dette var veldig spen­nende, og jeg lærte mye på de tre årene jeg studerte der. Jeg visste likevel at det var hud som var mitt fagom­råde, og at det var der jeg skulle ende opp til slutt.

Etter studiene tok jeg videre utdan­ning innen kosme­tisk syke­pleie og fikk jobb hos Dr. Jon Lange­land v/Opera passa­sjen. Jeg er veldig stolt over å ha jobbet med Lange­land siden jeg anser han for å være en av de beste i bran­sjen. Ikke bare lærte jeg mye om det este­tiske, men jeg fikk også mulig­heten til å assis­tere under kirurgi og delta på ulike hudkon­sul­ta­sjoner. Dette var utrolig spen­nende og lære­rikt, og en erfa­ring jeg er veldig takk­nemlig for å kunne ta med meg videre. I senere tid har jeg jobbet flere steder, blant annet på Oslo Hudpleie­kli­nikk i Sentrum, der jeg jobbet jeg i nesten tre år.

Å jobbe for RÅH kommer til å bli utrolig spen­nende, og jeg gleder meg masse til å komme ordentlig i gang. Jeg selv er veldig opptatt av natur­lige og fine resul­tater, og mener at man alltid bør starte i det små når man skal begi seg ut på slike behand­linger. Less is More!

RÅH, Eva Mehlgård

Dersom du ønsker en ufor­pliktet konsul­ta­sjon så vet du hvor du finner meg! Min kompe­tanse, din trygghet! – og hos meg er du alltid i trygge hender! Velkommen skal du være!