En svært effektiv behand­ling mot øyepar­tiet. Anbe­falt å ta en kur på tre behand­linger med 14 dagers inter­vall for maksi­malt resultat. Pris per behand­ling kr. 1990,- for 45 min.

  • Redu­serer og kan fjerne mørke ringer.
  • Redu­serer pigmen­te­ring.
  • Lysner huden og revi­ta­li­serer.
  • Poser under øynene.
  • Oppstram­mende.
  • Gir et bryns­løft.

I denne behand­lingen kombi­neres peri­coular peeling og peri­coular meso­te­rapi etter­fulgt av crystal fiber eye mask som bero­liger og tilfører masse fuktighet for å kunne sikre best mulig resultat. Alle­rede etter første behand­ling kan man se resultat, som de påføl­gende 10 dagene også vil forbedres.

Eyecon ØyebehandlingEyecon Øyebehandling