BEHANDLINGER OG PRISER

Hudpleie­be­hand­linger

Hudana­lyse. 0,-

Dette er komplett analyse av din hudtype og hudtil­stand. Dette kan bestilles som en egen 15 minut­ters behand­ling. Du får hjelp og veiled­ning til hvilke produkter og even­tuelt salong­be­hand­linger som passer til din hudtype. Denne behand­lingen gjør vi gratis som god service til våre kunder. Du trenger ikke booke dette dersom du har bestilt hudpleie­time.

Dypt­gå­ende hudscan­ning (kun på Fornebu). 350,-

Ved scan­ning av huden vil man se dypere i hudla­gene og avdekke blant annet pigmen­te­ringer og sprengte blodkar. Slik kan vi kan gi bedre tilpas­sede salong­be­hand­linger og hjem­me­re­gime.

RÅH hudpleie 1 t. 850,-

En klas­sisk dyprens som passer alle hudtyper. Behand­lingen starter med rens, etter­fulgt av en peeling under damp. Utklem­ming foretas og behand­lingen avsluttes med en maske tilpasset din hudtype og hudtil­stand.

Behand­lingen blir etter­fulgt av produkt­vei­led­ning og even­tuell anbe­falt salong­be­hand­ling.

RÅH spesial­be­hand­ling 75 min. 1490,-

Dette er en hudpleie behand­ling med total velvære. Vi vil skred­dersy en behand­ling til dine behov, av utvalget fra Maystar og Ericson labra­torie sine behand­linger. Du kan booke denne behand­lingen i alle våre salonger, så hjelper vi deg med å finne den som er best for din hud og dine ønsker.

Venus freeze ansikt. 1650,-

DIN YNGRE HUD TILBAKEOG FRYS TIDEN!
Venus Freeze er en synergi av radio­fre­kvens (RF) og magnes­tiske pulser (MP ²) som trenger dypt ned i huden og øker dermed kollagen- og elastin produk­sjonen som fører til fastere hud og færre rynker. Slutt­re­sul­tatet etter en kur synes etter ca 3 måneder. Tillegg for hals eller decol­letè pr. behand­ling kr 490,–
Vi har klippe­kort på denne beh. 5 klipp 6900,-

Venus freeze hals eller decol­lete. 900,-

Hudpleie hydra­dermie. 1490,-

Dette er en ansikts­be­hand­ling som renser huden i dybden, og som etterpå gjør huden fullt motta­kelig for de hudpleie­pro­dukter som matcher hudens behov. Behand­lingen omfatter både ansikt, hals og dècol­letè. Fuktig­hets­ba­lansen økes markant samtidig som huden renses og stimu­leres ved at vi sluser inn natur­lige aktive ingre­di­enser, tilpasset den enkeltes hudtype. Dobbelt ioni­se­rings­tek­nikken gir et effek­tivt resultat fordi behand­lingen utføres med både + og – svak­strøm i hvert av de to rulle- og kule­elekt­roder, som gjør at de natur­lige aktive ingre­di­en­sene trenger ned i dypere hudlag og kan virke på celle­nivå og på den måten booster de nye hudceller med energi, oksygen og næring.

Perfect lip (kun i Nydalen). 990,-

Perfect Lips meso­te­rapi er en behand­ling dedi­kert til å forbedre defi­ni­sjonen, volumet og fargen på leppene.
Perfekt for deg som ønsker litt fylde uten å bruke fillers.

ESSE behand­ling 75 min. Fra 1290–1690,-

Vi skred­dersyr Esse behand­lingen til din hud. (Anti-age, sensi­tive, uren hud) Dette er fantas­tiske behand­linger som er helt økolo­giske og veganske. Prisen varierer fra 1290–1690,-

Eyecon øyebe­hand­ling. 1990,-

Eyecon er den ulti­mate øyebe­hand­ling som kombi­nerer både peeling og meso­te­rapi for best resultat. Behand­lingen redu­serer linjer, redu­serer og kan fjerne mørke ringer og strammer opp huden både under og over øyet. Det er anbe­falt en kur på 3 behand­linger med 14 dagers mellomrom for lang­varig resultat.

Derma­tude meta therapy 1650,-

Dette er en ny anti­ald­rings-behand­ling. Den fungerer effek­tivt på rynker, pigmen­te­ring, arr, oppstram­mende og fuktig­hets­ba­lansen. Denne behand­lingen stimu­lerer produk­sjonen av kollagen og elastin som er en viktig faktor for å fore­bygge anti-ageing. Dette vil si at rynker/ linjer blir glattet ut. Behand­lingen er også veldig effektiv på acne arr. Den hjelper huden med å repa­rere seg selv.
Anbe­falt behand­ling er en gang hver 14 dag 3–5 behand­linger. Vedli­ke­hold en gang hver 2. måned.

Micro­ne­ed­ling (KUN i Nydalen, Fornebu & Vinterbro). 2490,-

Ved å lage små mikro­ka­naler med nåler av kirur­gisk stål stimu­lerer vi huden til å repa­rere seg og skape ny celle­vekst. Vi bruker konsen­trert serum for å jobbe målrettet mot problem­om­rådet. Micro­ne­ed­ling hjelper mot slapp og ujevn hud, linjer og rynker, pigmen­te­ringer, arr, store porer og gir ny glød. Man kan forvente og føle seg sår og rød etter behand­ling. Flas­sing kan fore­komme.
Behand­lings­plan: For gene­rell hudfor­bed­ring er det nødvendig med 4–6 behand­linger med 4 ukers mellomrom.

Meso­te­rapi. 1990,-

Meso­te­rapi er en energi­bombe for huden som plumper, gir umid­del­bart løft og partyg­løden du vil elske. Huden vil føles jevnere, klarer enn før. Vi sluser også ned masse anti­ok­si­danter som er å booste og beskytte huden. Vi anbe­faler 4–6 behand­linger med 10–14 dagers mellomrom.

Babor Rever­sive Treat­ment (KUN Vinterbro) 90 min. 1690,-

En virkelig luksus behand­ling, med rosen­kvarts­mas­sasje. Gir en glatt, inten­sivt fuktet pleie­fø­lelse, og lar huden virke stram­mere og glat­tere. Samtidig virker hudens struktur forfinet, jevnere, strå­lende. Forbedrer rynker og tap av elas­ti­sitet. Perfekt for en trett, sliten hud med behov for rege­ne­re­ring. Og er med på å gjen­nopp­bygge.

Babor Crash Treat­ment (KUN Vinterbro) 75 min. 1490,-

Dette er en populær og effektiv behand­ling som tilfører huden rikelig med fuktighet, glød og vita­litet. Den glatter ut, bero­liger og strammer opp ved at det eksklu­sive ampulle­se­rumet sluses inn i en og samme behand­ling.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

TIMEBESTILLING