BEHANDLINGER OG PRISER

IPL (kun på Vinterbro)

IPL er en metode vi bruker for perm­a­nent hårfjer­ning. Man kan sammen­ligne det med laser. Forskjellen er selve lyset.
Det er indi­vi­duelt hvor mange behand­linger som er nødvendig, da dette har med hvordan den enkeltes hormo­nelle system fungerer. Som en peke­pinn sier vi at ansikt behandles på nytt etter 4–6 uker, mens andre områder behandles med et inter­vall på 1–3 måneder.
 Unngå soling de nærmeste 2–3 uker før behand­ling.

Konsul­ta­sjon IPL. 0,-

I konsul­ta­sjon vurderer vi behand­lingen ut i fra kundens ønsker og forvent­ninger basert på hud- / hårtype. Kunden fyller ut et egen­er­klæ­rings­skjema, hvor vi ser på evt. kontra­in­di­ka­sjoner. Det vil i noen tilfeller bli utført test­skudd med IPL i behand­lings­om­rådet, særlig på behand­ling av kar, før vi setter opp time til behand­ling. Kvali­tets­sik­ring både for kunden og oss som behand­lere.

Hårfjer­ning IPL ansikt. 2200,-

Hårfjer­ning IPL Hake. 950,-

Hårfjer­ning IPL over­leppe. 950,-

Hårfjer­ning IPL over­leppe + hake. 1500,-

Hårfjer­ning IPL armhule. 1500,-

Hårfjer­ning IPL bikini linje. 1500,-

Hårfjer­ning IPL brasi­li­ansk. 2400,-

Hårfjer­ning IPL bryst mann. 2300,-

Hårfjer­ning IPL legger. 2500,-

Hårfjer­ning IPL lår. 2900,-

Hårfjer­ning IPL legger og lår. 4500,-

Hårfjer­ning IPL mage mann. 1800,-

Hårfjer­ning IPL mage­stripe. 1500,-

Hårfjer­ning IPL rygg mann. 3200,-

Hårfjer­ning IPL skuldre. 1900,-

IPL Blodkar mindre område ansikt. 1500,-

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

TIMEBESTILLING