Mette Brænd Andreassen

IRIS/NEGL/ANSIKTSDIAGNOSTIKK

Mette Brænd Andre­assen har 14 års utdan­nelse, har 25 års erfa­ring som natur­me­di­sinsk tera­peut, og drevet natur­me­di­sinsk skole i åtte år.

Er din hud grå, stresset, uren/acne osv?
Har du tilstrek­kelig energi?
Er du klar over hva som trengs osv.?

– Kom innom da vel for å få en iris/negl/ansiktsdiagnostikk for å se det helhet­lige bilde i deg!

Nå: kr. 500,-

Velkommen!

Ring oss på 22 02 01 00 eller bestill online her!