BEHANDLINGER OG PRISER

Kjemiske peelinger / krys­tall­slip

Cosmelan pigment­be­hand­ling. 5999,- (Gjøres kun i Nydalen & Vinterbro)

(inklu­derer Cosmelan 2, melan recovery og spf 130+ fra Mesoestetic for hjem­me­bruk.) 45min.
En effektiv behand­ling mot pigmen­te­ringer i huden uten laser. Er verdens mest solgte behand­ling mot pigment­for­and­ringer.

I 99% av tilfel­lene forsvinner pigment­flek­kene og det gir forbed­ringer på 95%.
Alle­rede 7–10 dager etter start av Cosmelan® Depig­men­ta­tion behand­lingen, kan du obser­vere en merkbar bety­delig forbed­ring av huden. Det oppnås reduk­sjon i flek­kenes stør­relse, huden blir mer jevn i farge­tone og fornyet. Etter en 7–8 uker (det tar litt lengre tid for mørkere hudtyper) oppnås et maksi­malt resultat, flek­kene blir redu­sert og huden får sin natur­lige farge. Som en bonus-effekt redu­serer Cosmelan talg-og fett­pro­duk­sjonen, minsker porene og er super effektiv til akne hud med pigmen­te­ringer.

HUSK: Det må bookes en konsul­ta­sjon før denne timen blir booket. Book hudana­lyse 15 min.

Carbon peel. 1690,-

Den første anti-age peelingen med akti­vi­sert carbon. Dette systemet tillater at man kan gjøre en mild, medium eller dyp peeling. Man vil alle­rede se resul­tater etter en behand­ling og resul­tatet varer i 4 uker. Denne behand­lingen stimu­lerer nydan­nelse av kollagen, strammer opp og forminsker porer, forbedrer hud struk­turen, redu­serer akne, arr og post akne misfarge, redu­serer fine linjer og gir huden en fantas­tisk glød. Tar du denne behand­lingen som en kur på fire behand­linger vil resul­tatet vare i 6–8 måneder.

Carbon peel m/ meso­te­rapi. 2990,-

Her kombi­nerer vi de gode egen­ska­pene til carbon peel (les over) med meso­te­rapi som er en effektiv vita­min­boost for huden. I denne behand­lingen setter man sammen ingre­di­enser som vita­miner, anti­ok­si­danter, hudopp­stram­mende og fuktig­hets­gi­vende ingre­di­enser for å gi huden glød, vita­litet og spenst.

Dr Babor Pro AHA Therapro Peel (Kun vinterbro) 1490,-

Fjerner døde hudceller samtidig som den jobber dypere for å bygge opp huden nedenfra. Behand­lingen gir en fantas­tisk glød, redu­serer linjer og glatter ut huden. Vi skred­dersyr styrke på peelen i forhold til din hudtype. Passer for alle.

Exuvi­ance pens­ling 20% eller 30%. 695,-

Eksfo­lie­rende behand­linger hvor hudfor­ny­elsen påskyndes og flere prosesser i huden norma­li­seres. Egner seg for tørr hud, uren hud, pigmen­te­ring, solskader, linjer/rynker og slapp hud. Dette er en pens­ling som også er fin for de som sliter med rødhet I huden da den styrker kapp­i­læ­rene.
Vi har og klippe­kort for denne beh. 6 klipp 3274,-

Exuvi­ance Balancing Mandelpeel. 890,-

Balancing Mandel Peel er en effektiv mandel­syre­pe­eling. Den virker effek­tivt på aldrings­tegn Save og er spesielt fin for en hud med aknet­endens, fet hud og hud med uvjevn pigmen­te­ring.

Hudpleie m/Exuviance 20% pens­ling + RTM maske 75 min. 1200,-

Dette er en frukt­syre­pens­ling som fjerner døde hudceller. Huden frem­står som klar og ren. 
Fuktig­het­gi­vende, anti-aging og utren­sende behand­ling. Vi opplever at de som sliter med uren hud har veldig godt av en behand­ling som denne.

Hudpleie m/Exuviance 20% pens­ling + gull­maske 75 min. 1325,-

Dette er en frukt­syre­pens­ling som fjerner døde hudceller. Huden frem­står som klar og ren. 
Fuktig­het­gi­vende, anti-aging og utren­sende behand­ling. Vi opplever at de som sliter med uren hud har veldig godt av en behand­ling som denne.
Behand­lingen avsluttes med den popu­lære gull­masken som har en veldig mykgjø­rende og anti-aging effekt.

Inspira med 40% eller 60%. 1210,-

Behand­lingen passer for alle typer hud og brukes mest i «anti-aging» og bekjem­pelse av uren, stresset og forurenset hud. 
Du vil oppleve en jevnere over­flate, klarere og renere hud og et friskt utse­ende. Denne behand­lingen har vi klippe­kort på; 3 klipp 3025,-

Elixir peel fra 790 – 1690 ‚-

Vi skred­dersyr din Elixir peel, etter din hudtype. Dette er behand­linger som passer for alle hudtyper, om du vil jevne ut huden, fore­bygge aldring, bedre pigment­for­and­ringer eller bedre gene­rell uren hud. Vi bruker Glyco­lpeel, mandelpeel eller retinol.

Krys­tall­slip. 690,-

Perfekt behand­ling til arr, store porer, pigmen­te­ring, linjer og rynker. Dette er en mild form for hudsli­ping hvor huden ”sand­blåses” ved hjelp av diamant­krys­taller. Dette bidrar til å øke hudens spenst og styrke og etter­later den glatt og ren. Behand­lingen inklu­derer også rens og maske. Vi har og klippe­kort for denne beh. 6 klipp 3465,-

Acnelan (KUN i Nydalen & Vinterbro). 1790,-

Acnelan er en intensiv behand­ling av akne-utsatt hud. Denne profe­sjo­nelle behand­lingen eksfo­lierer døde hudceller som blok­kerer porer, fjerner uren­heter og forbedrer hudens tekstur. Den vil også redu­sere og fjerne bakte­rier fra hudens dypere lag. Det er en omfat­tende behand­lings­pro­sess og man må forvente at man kan flasse av døde hudceller. Dette kan vare opptil 2–3 dager etter hver salong­be­hand­ling.
Acnelan behand­lings­plan består av 1 – 4 meget effek­tive behand­linger med en kjemisk peeling som utføres i salong med 15–21 dagers mellomrom for å sikre at alle bakte­rier og inflam­ma­sjon i huden er borte.
I behand­lings­for­løpet er det fire hjem­me­pro­dukter som brukes i forbin­delse med de profe­sjo­nelle behand­lin­gene. Dette vil sikre et maksi­malt resultat.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

TIMEBESTILLING