Forrige helg var jeg på et avan­sert kurs om kombi­na­sjons­be­hand­linger med Anne Line Leonthin fra Beth’s Medispa. Hun har jobbet i bran­sjen i mange år, og har innhentet masse ny og spen­nende kunn­skap om kombi­na­sjons­be­hand­linger. Kurset omhandlet for det meste Dermapen, Meso­te­rapi og Peelinger i kombi­na­sjon, for å oppnå fine og natur­lige resul­tater. Her lærte vi teknikker for å behandle både volumtap og rynker, akne og uren­heter, senitiv hud og eksem – og ikke minst brann­skader og hårtap.

Med disse kombi­na­sjo­nene er det nesten ingen­ting som ikke kan behandles – noe som gjør dette utrolig gøy å jobbe med. Dermapen kan også gi resul­tater både på strekk­merker og cellu­litter, og for ikke å glemme snor­king på natten, om det er et problem. Meso­te­rapi styrker også hudkva­li­teten, og fungerer som en mer aktiv hudpleie­be­hand­ling ved hjelp av injek­sjoner iste­denfor å bruke krem­pro­dukter. Dette gjør også at ingre­di­en­sene stimu­lerer dypere i huden og gir bedre resul­tater på sikt. På kurset fikk vi også tips til gode teknikker om pigment­for­and­ringer i huden, noe som ofte er et problem for flere på denne tiden av året.

Enkelte kombi­na­sjons­be­hand­linger kan være noe ubeha­ge­lige, men langt ifra smerte­fulle. Har man en veldig sensitiv hud kan man også legge på bedø­vel­ses­krem i forkant. Behand­lin­gene varer alt ifra 30–45 minutter, avhengig av hvilke områder som skal behandles. Huden blir lett rød og sensitiv rett etter behand­ling, men dette går fort over. Ønsker du en litt kraf­ti­gere kombi­na­sjons­be­hand­ling kan flas­sing over noen dager fore­komme. Dette blir du da infor­mert om på forhånd. Er du ute etter en signatur kombi­na­sjons­be­hand­ling, skred­dersys denne til akkurat din hudtype. Prisen avtales på forhånd.

Ønsker du infor­ma­sjon om kombi­na­sjons­be­hand­linger så book gjerne time til en gratis og ufor­plik­tende konsul­ta­sjon her på vår nett­side. Jeg er på Fornebu og Metro senter annen hver tirsdag fra 15–18 og Major­stuen hver onsdag fra 15–18.

Dette kommer til å bli en veldig spen­nende høst, med mange effek­tive nyheter på menyen! Hjer­telig velkommen til oss, og ha en fort­satt så fin uke!

Eva