Nyheter og tilbud 2018-05-29T10:58:00+00:00

NYHETER OG TILBUD

Nyheter juni

Vi er så glade for å ha inngått ett samar­beid med kosme­tisk syke­pleier Eva Mehl­gård. Hun har bred erfa­ring, og er veldig dyktig på fillers og botox! Pris for medi­sinske behand­linger hos oss ser du i behand­lings­listen vår. Hun vil være på flere av våre avde­linger. Her er en over­sikt: 

Metro: I forbin­delse med natt­åpent 20/6 vil hun ha tilbud; 1000 kr i avslag på juvederm, Restylane eller botox. Hun vil være der fra 16–22. Ring oss på 22020100 for booking eller spørsmål.

Fornebu: 26/6 fra 12–18 og 17/7 fra 12–18.

Nydalen: 27/6 fra 12–18 og 18/7 fra 12–18.

Det vil bli faste dager i uken. Følg med 🙂 Er det noe som helst du lurer på ring oss på 22020100.

Pin It on Pinterest