LEDIGE STILLINGER

Hudte­ra­peut-stil­linger

Hei!
Vi trenger hudte­ra­peuter til splitter ny salong på Triaden Løren­skog! Dette senteret har vært reno­vert og blir så lekkert! 

Du må mestre kropps­voksing inkl. brasi­li­ansk, du er en selv­sikker og stolt hud- og fotpleier, samt at du er dyktig på negler, vipper og bryn.

RÅH bygger sitt grunnlag i faglig kunn­skap, tillit og respekt for ansatte og kunder.
Hos oss blir man en del av et team bestå­ende av ledere med god styrke i rygg­raden og ansatte med høy arbeidsmoral.

Du kan bli en del av RÅH dersom du:

  • Er erfaren tera­peut. Minimum ett års erfa­ring.
  • Har yrkes­stolthet.
  • Kan jobbe i team samtidig som du er meget selv­stendig og kan ta raske og de beste beslut­nin­gene som ivaretar vår inter­esse og kundens behov.
  • Du har gode norsk- og engelskkunnskaper.
  • Er initia­tivrik, arbeids­lysten og har stå-på-mot.

RÅH tilbyr:

  • Meget god kombi­na­sjon av fast- og provi­sjons­ba­sert lønn.
  • Faglig utvik­ling gjennom god oppføl­ging og kursing.
  • Å bli en del av et meget dyktig og solid team.
  • Perso­nal­ra­batt på produkter og behandlinger.
  • Firmabolig på Kreta og i Danmark.

Lyst til å jobbe hos oss?
Send en mail med CV og søknad til Jane på raah.no@gmail.com