Vilkår og betin­gelser

FORETAKSINFORMASJON

Fore­taks­nummer: 987453389, fore­taks­navn RÅH og juri­disk navn: RÅH AS.

Kontakt­de­taljer:
Post­adresse: Søreng­kaia 62, 0194 Oslo.
Besøks­adresse: Sand­a­ker­veien 116 0484 Oslo, tele­fon­nummer 22020100 og e‑postadresse raah.no@gmail.com

RÅH er en godt etab­lert hudpleie­kjede, med 15 års erfa­ring, som tilbyr alt innen hud og kropps­pleie samt frisør.

PRODUKTINFORMASJON OG PRIS

Produkt­in­for­ma­sjon
Behand­lingen kan endres etter motta­kers ønske. Man kan velge mellom vårt brede utvalg innen frisør, hud- og kropps­pleie. Gave­kortet varer i ett år fra kjøps­dato, og har ingen verdi etter utgått dato. Gave­kort refun­deres ikke.

Priser
Alle priser er i norske kroner og vises både inklu­sive og eksklu­sive merverdi­av­gift. Total­kost­naden for kjøpet vil frem­komme før bestil­lingen og inklu­dere alle kost­nader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leve­rings­kost­nader.

Forbe­hold
Vi tar forbe­hold om even­tu­elle trykk­feil når det gjelder pris og infor­ma­sjon om varer/ tjenes­tene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Ekspe­de­ring av ordre
Gave­kortet blir sendt direkte på mail når man har betalt.

Leve­ranse
Vanligvis vil varene sendes fra oss: Samme dag.

Frakt
Vi sender varen: Via epost.

Beta­ling
Vi krever beta­ling for varen fra det tids­punkt den blir sendt fra oss til kunden.

Person­opp­lys­ninger
RÅH behandler person­data ifølge Lov om Person­opp­lys­ninger. Opplys­ninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjen­gelig for andre virk­som­heter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kort­in­for­ma­sjon
Når du handler hos RÅH blir beta­lingen behandlet av NETS, som er en sikker elekt­ro­nisk beta­lings­løs­ning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kort­in­for­ma­sjon blir oppbe­vart i henhold til kort­sel­ska­penes regel­verk.

RUTINER FOR RETUR AV VARER

Avbe­stil­ling
Varen kan ikke avbe­stilles når den er kjøpt.

Rekla­ma­sjon
Det finnes ingen rekla­ma­sjons­rett på gave­kort.

Angre­rett
Det finnes ingen angre­rett på gave­kort.

Garanti
Gave­kortet vil bli sendt med en gang du har betalt. Dersom det ikke er mottatt, kontakt oss på tele­fon­nummer 22020100 eller e‑postadresse raah.no@gmail.com

Varighet
Gave­kor­tene har en varighet på ett (1) år. Når datoen på gave­kortet har gått ut så stenges gave­kortet.