RÅH Vinterbro inngang

RÅH VINTERBRO

Denne avde­lingen ligger på Vinterbro Senter med nærom­råder som Ski, Langhus, Oppe­gård, Nesodden, Ås, Drøbak, Greverud, Kolbotn og Nordby, sørøst for Oslo. Dette er vår nyeste salong med seks roms­lige kabi­netter og moderne lokaler. Her kan du trekke deg bort fra sente­rets summing og inn i den fantas­tiske atmo­sfæren i vår roms­lige venteavdeling.

Vinterbro-avde­lingen er våre spesia­lister på IPL som redu­serer hårvekst, fjerner blodkar og pigment­flekker. Ellers tilbyr vi det meste av behand­lin­gene våre, som hudpleie, kjemiske peelinger, akne­be­hand­linger, pigment­be­hand­linger, vipper & bryn, voksing, negler, fotpleie og massasje.

Velkommen til en rolig, profe­sjo­nell og god atmo­sfære på Vinterbro.

RÅH VINTERBRO

Vinterbro Senter
Sjøsko­gen­veien 7
1407 Vinterbro
Tlf: 22 02 01 00
Epost: raah.no[a]gmail.com

Åpnings­tider

Mandag-fredag: 10–21
Lørdag: 09–18

TIMEBESTILLING