BEHANDLINGER OG PRISER

IPL hårfjer­ning

Harmony Lite AFT (IPL) hårfjer­ning benytter intens pulset lys for å fjerne uønsket hårvekst.

Det uska­de­lige lyset absor­beres av mela­ninet (farge­stoffet) i hårsek­kene og omdannes til varme.

Da behand­lingen foregår i beve­gelse bygge denne varmen gradvis opp, noe som gir en mindre smerte­full hårfjer­ning. Ved 70 grader ødelegges proteinet i hårcel­lene og hårsekker, og dermed kan ikke nytt hår vokse ut igjen.

Hårsekken har tre ulike vekst­faser, anagen, katagen og telogen. Harmony lite AFT hårfjer­ning er bare effektiv på hår som er i den anagene (voksende) fasen. Andelen hår i denne fasen varierer bero­ende på kroppsdel men er i gjen­nom­snitt 20–30%. Da det bare er hår i den anagene fasen som respon­derer på behand­ling kreves det at behand­lingen gjentas. I de fleste tilfel­lene kreves det 6–10 behand­linger med ett inter­vall på 6–8 uker avhengig av område.

Mellom behand­lin­gene kan håret barberes eller klippes. Unngå voksing og napping. La huden hvile fra sol og sola­rium i en måned før behandling.

Det anbe­fales konsul­ta­sjon først.

NB: Denne behand­lingen gjøres kun på avd. Vinterbro.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Priser

Elekt­ro­lyse (kun i Nydalen, Vinterbro & Triaden) 402,- BOOKING
Thre­ading ansikt 595,- BOOKING
Thre­ading overleppe 275,- BOOKING
Voks ansikt 320,- BOOKING
Voks over­leppe 220,- BOOKING
Voks armhuler 295,- BOOKING
Voks halve armer 325,- BOOKING
Voks armer 385,- BOOKING
Voks bikini 385,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk (Vi har klippe­kort; 10 klipp 5900,-) 650,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk menn 650,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk hot wax 670,- BOOKING
Voks legger 420,- BOOKING
Voks lår 420,- BOOKING
Voks legger & bikini 737,- BOOKING
Voks legger & lår 780,- BOOKING
Voks legg, lår & bikini 995,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk & legger 895,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk & lår 895,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk & hele ben 1135,- BOOKING
Voks nese 225,- BOOKING
Voks bryst & mage 550,- BOOKING
Voks rygg 550,- BOOKING
Voks rumpe 320,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL ansikt 2200,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL hake 950,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL overleppe 950,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL over­leppe + hake 1500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL armhule 1500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL bikinilinje 1500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL brasiliansk 2400,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL bryst mann 2300,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL legger 2500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL lår 2900,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL legger og lår 4500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL mage mann 1800,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL magestripe 1500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL rygg mann 3200,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL skuldre 1900,- BOOKING
Elekt­ro­lyse (kun i Nydalen, Vinterbro & Triaden) 402,- BOOKING
Thre­ading ansikt 595,- BOOKING
Thre­ading overleppe 275,- BOOKING
Voks ansikt 320,- BOOKING
Voks over­leppe 220,- BOOKING
Voks armhuler 295,- BOOKING
Voks halve armer 325,- BOOKING
Voks armer 385,- BOOKING
Voks bikini 385,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk (Vi har klippe­kort; 10 klipp 5900,-) 650,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk menn 650,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk hot wax 670,- BOOKING
Voks legger 420,- BOOKING
Voks lår 420,- BOOKING
Voks legger & bikini 737,- BOOKING
Voks legger & lår 780,- BOOKING
Voks legg, lår & bikini 995,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk & legger 895,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk & lår 895,- BOOKING
Voks brasi­li­ansk & hele ben 1135,- BOOKING
Voks nese 225,- BOOKING
Voks bryst & mage 550,- BOOKING
Voks rygg 550,- BOOKING
Voks rumpe 320,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL ansikt 2200,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL hake 950,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL overleppe 950,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL over­leppe + hake 1500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL armhule 1500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL bikinilinje 1500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL brasiliansk 2400,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL bryst mann 2300,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL legger 2500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL lår 2900,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL legger og lår 4500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL mage mann 1800,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL magestripe 1500,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL rygg mann 3200,- BOOKING
Hårfjer­ning IPL skuldre 1900,- BOOKING