BEHANDLINGER OG PRISER

IPL mot pigment

Harmony Lite AFT (IPL) Hudfor­bed­ring benytter Intens Pulset Lys for å redu­sere uønsket pigment. Huden vil få en jevnere tone og et mer ungdom­melig utse­ende. Ved behand­ling av pigment­flekker absor­beres lyset av mela­ninet i huden og omdannes til varme­energi som selek­tivt påvirker uønsket pigment. Noen uker etter behand­lingen begynner pigmentet å bevege seg opp i huden og det kan synes som en forver­ring av tilstanden. (OK og sminke over) Etter to til tre uker har huden blitt lysere og ser gene­relt bedre ut.

I gjen­nom­snitt kreves det 2–5 behand­linger med et inter­vall på ca. 3–4 uker.

La huden hvile fra sol og sola­rium en måned før behand­ling. Unngå sol en måned etter behand­ling og anvendt SPF 50.

NB: Denne behand­lingen får du bare på Vinterbro.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Priser

Mesoestetic Cosmelan 5999,- BOOKING
Mesoestetic Dermamelan 7990,- BOOKING
IPL pigment mindre område ansikt 1400,- BOOKING
IPL pigment 2 flekker 1050,- BOOKING
IPL pigment lokal flekk 750,- BOOKING
Mesoestetic Cosmelan 5999,- BOOKING
Mesoestetic Dermamelan 7990,- BOOKING
IPL pigment mindre område ansikt 1400,- BOOKING
IPL pigment 2 flekker 1050,- BOOKING
IPL pigment lokal flekk 750,- BOOKING