BEHANDLINGER OG PRISER

Babor TheraPRO peel
Carbon peel
Exuvi­ance Mandelpeel
Exuvi­ance pens­ling 20/30%
Exuvi­ance radiance/retinol peel
Inspira med+
Krys­tall­slip
Diamant­slip
PRX-T33
TILBAKE TIL HOVEDMENY
PRX-T33 Antiageing

PRX-T33

PRX-T33 er en biore­vi­ta­li­se­rende behand­ling uten nåler, med umid­del­bare og synlige resultater!

For mange av våre kunder er det vans­kelig eller ikke gjen­nom­før­bart med peelinger og behand­linger som etter­føl­gende kan gi nedetid som sårhet, rødme og flas­sende hud.

Her er PRX-T33 et flott behand­lings­al­ter­nativ som gir flotte resul­tater med økt spenst. Stram­mhet, glød og jevnere hudtone med mini­male reak­sjoner i overhuden.

Behand­lingen kombi­nerer tre veldo­ku­men­terte ingre­di­enser som TCA, hydro­gen­per­oksid og kojic-syre, som er tøffe ingre­di­enser, men snille mot huden.

Dette er ingre­di­enser som hver for seg bidrar til behand­lin­gens unike effekt og mini­male skade på huden. De aktive ingre­di­en­sene samhandler med huden på celle­nivå og bidrar til celle­for­ny­else, samt stimu­lerer hudens egne vekst­fak­torer, som forbedrer huden både direkte og på lang sikt.

PRX-T33 passer de fleste hudtyper og aldre. 
Indi­ka­sjoner for behand­ling er rynker og linjer, pigmen­te­ring og solskader, tørr hud og tapt elas­ti­sitet i huden.

Hvordan utføres behandlingen?
PRX-T33 påføres huden i ett til flere lag og masseres inn med et fast trykk, dette for å opti­ma­li­sere opptak og effekten av ingre­di­en­sene og for å nå de dypere lagene av huden.

Under behand­lingen kan det oppleves lett svie og varme i huden, men de fleste opplever ikke behand­lingen som smerte­full. Påføl­gende en fuktig­hets­gi­vende og bero­li­gende ansiktsmaske.

Etter­føl­gende påføres pleiende krem og even­tuell krib­ling i huden avtar raskt. Man kan gå direkte tilbake til normal akti­vitet etter behandling.

Kan PRX-T33 kombi­neres med andre behandlinger?
Vi kan kombi­nere PRX-T33 med micro­ne­ed­ling for å forsterke effekten av needlingen.

Hvis du lurer på om dette kan være en behand­ling for deg, er du velkommen på en konsultasjon.

PRX-T33 Antiageing

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Priser

Cosmelan pigment­be­hand­ling (kun i Nydalen & Vinterbro). 5999,- BOOKING
Mesoestetic Carbon peel. 1690,- BOOKING
Carbon peel m/mesoterapi. 2990,- BOOKING
Dr Babor Pro AHA Peel 1590,- BOOKING
Exuvi­ance pens­ling 20% eller 30% (klippe­kort 6 klipp 3274,-). 695,- BOOKING
Mandelpeel 40% 1090,- BOOKING
Hudpleie m/Exuviance 20% pens­ling + RTM maske 75 min. 1200,- BOOKING
Hudpleie m/Exuviance 20% pens­ling + gull­maske 75 min. 1325,- BOOKING
Inspira med 40% eller 60% (klippe­kort på 3 klipp 3025,-). 1210,- BOOKING
Glykol peel. 790 – 1690‚- BOOKING
Krys­tall­slip (klippe­kort 6 klipp 3465,-). 730,- BOOKING
Acnelan (kun i Nydalen & Vinterbro). 1790,- BOOKING
Retinol peel. 1300,- BOOKING
PRX-T33. 2200,- BOOKING
Cosmelan pigment­be­hand­ling (kun i Nydalen & Vinterbro). 5999,- BOOKING
Mesoestetic Carbon peel. 1690,- BOOKING
Carbon peel m/mesoterapi. 2990,- BOOKING
Dr Babor Pro AHA Peel 1590,- BOOKING
Exuvi­ance pens­ling 20% eller 30% (klippe­kort 6 klipp 3274,-). 695,- BOOKING
Mandelpeel 40% 1090,- BOOKING
Hudpleie m/Exuviance 20% pens­ling + RTM maske 75 min. 1200,- BOOKING
Hudpleie m/Exuviance 20% pens­ling + gull­maske 75 min. 1325,- BOOKING
Inspira med 40% eller 60% (klippe­kort på 3 klipp 3025,-). 1210,- BOOKING
Glykol peel. 790 – 1690‚- BOOKING
Krys­tall­slip (klippe­kort 6 klipp 3465,-). 730,- BOOKING
Acnelan (kun i Nydalen & Vinterbro). 1790,- BOOKING
Retinol peel. 1300,- BOOKING
PRX-T33. 2200,- BOOKING
TIMEBESTILLING