BEHANDLINGER OG PRISER

Ryggrens med maske

Ryggrens med maske

Dette er en type dyprens behand­ling for ryggen. Mange sliter med uren­heter på ryggen, og det er ett område som ikke er så lett og komme til selv. Så her kan vi hjelpe deg. 

Denne behand­lingen inne­holder da rens, peeling, damp, utklem­ming og leiremaske.

Vi anbe­faler også kropps­pro­dukter etter behand­ling, som kan være med å hjelpe på ett evt problem.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Priser

Ryggrens m/maske. 795,- BOOKING
Kropp­spe­eling 30 min 675,- BOOKING
Body deluxe behand­ling (kun i Nydalen og Metro) 120 min. 1995,- BOOKING
Body LDG cellu­litt­be­hand­ling (kun i Nydalen). 680,- BOOKING
Massasje rygg/nakke (Klippe­kort på 10 ganger kr 4900). 590,- BOOKING
Massasje aroma 1 time. 985,- BOOKING
Massasje klas­sisk 1 time. 1085,- BOOKING
Massasje klas­sisk 90 min. 1690,- BOOKING
Fotmas­sasje 3o min. 490,- BOOKING
Ryggrens m/maske. 795,- BOOKING
Kropp­spe­eling 30 min 675,- BOOKING
Body deluxe behand­ling (kun i Nydalen og Metro) 120 min. 1995,- BOOKING
Body LDG cellu­litt­be­hand­ling (kun i Nydalen). 680,- BOOKING
Massasje rygg/nakke (Klippe­kort på 10 ganger kr 4900). 590,- BOOKING
Massasje aroma 1 time. 985,- BOOKING
Massasje klas­sisk 1 time. 1085,- BOOKING
Massasje klas­sisk 90 min. 1690,- BOOKING
Fotmas­sasje 30 min. 490,- BOOKING