BEHANDLINGER OG PRISER

Mesoestetic Acnelan, før

Mesoestetic Acnelan, etter

Mesoestetic Acnelan’

Vi har nå gleden av å tilby kunder som sliter med akne-proble­ma­tikk en effektiv behand­ling som gir resul­tater, uten alle bivirk­nin­gene som er forbundet med sterke medi­siner. Akne er den åttende mest utbredte hudsyk­dommen og 9.4 % av verdens befolk­ning har en eller annen form for akne. Noen sliter mer enn andre og det kan være veldig sjene­rende, ubeha­gelig, vondt og ofte vans­kelig å bli kvitt.

Acnelan er en intensiv behand­ling av akne-utsatt hud. Denne profe­sjo­nelle behand­lingen eksfo­lierer døde hudceller som blok­kerer porer, fjerner uren­heter og forbedrer hudens tekstur. Den vil også redu­sere og fjerne bakte­rier fra hudens dypere lag. Det er en omfat­tende behand­lings­pro­sess og man må forvente at man kan flasse av døde hudceller. Dette kan vare opptil 2–3 dager etter hver salongbehandling.

Acnelan behand­lings­plan består av 1 – 4 meget effek­tive behand­linger med en kjemisk peeling som utføres i salong med 15–21 dagers mellomrom for å sikre at alle bakte­rier og inflam­ma­sjon i huden er borte.

I behand­lings­for­løpet er det fire hjem­me­pro­dukter som  brukes i forbin­delse med de profe­sjo­nelle behand­lin­gene. Dette vil sikre et maksi­malt resultat.
  • Puri­fying Mousse.
  • Acne One.
  • Mineral Matt Spf 50.
  • Melan recovery (Anbe­falt hvis man føler huden blir tørr og stram).

NB: Denne gjøres kun i Nydalen & Vinterbro.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Priser

Mesoestetic Acnelan 1790,- BOOKING
Mandelpeel 1100,- BOOKING
Mesoestetic Acnelan 1790,- BOOKING
Mandelpeel 1100,- BOOKING