BEHANDLINGER OG PRISER

Babor TheraPRO peel
Carbon peel
Exuvi­ance Mandelpeel
Exuvi­ance pens­ling 20/30%
Exuvi­ance radiance/retinol peel
Inspira med+
Krys­tall­slip
Diamant­slip
TILBAKE TIL HOVEDMENY
Babor TheraPRO peel

Babor TheraPRO peel

TheraPRO Peels er høyde­punktet i DOCTOR BABOR PRO profe­sjo­nell behand­ling. En frukt­syre­be­hand­ling gir et løft for sliten hud. «Kick­starter» peeling­pro­sessen i huden. Fører til en frisk hudfarge og færre fine linjer og rynker. ”De sofis­ti­kerte form­lene skal overgå alt som er på markedet med hensyn til nøyak­tighet og presi­sjon. TheraPRO-peelin­gene fjerner ikke bare over­fla­diske hudceller. De arbeider også på et dypere nivå i over­huden, og har derfor en lengre varig effekt. Frukt­syre­kom­po­nen­tene og pH-verdiene til DOCTOR BABOR PRO Peels for profe­sjo­nell behand­ling er nøyaktig balan­serte. Peelingen, som velges til den indi­vi­du­elle hudtil­standen, setter i gang en hudre­ge­ne­re­rende prosess som går jevnt fra dypt nede og opp til det øverste laget av huden – uten å stresse huden unød­vendig. Fire forskjel­lige inten­sive peelinger kan tilpasses den spesi­fikke hudtypen og tilstanden.

Under en behand­ling med disse peelin­gene senkes hudens pH-nivå på en kontrol­lert måte, for å oppnå maksi­male resul­tater. Samtidig trekker glykol­syre, som har spesielt små mole­kyler, dypt inn i huden.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Priser

Cosmelan pigment­be­hand­ling (kun i Nydalen & Vinterbro). 5999,- BOOKING
Mesoestetic Carbon peel. 1690,- BOOKING
Carbon peel m/mesoterapi. 2990,- BOOKING
Dr Babor Pro AHA Peel 1490,- BOOKING
Exuvi­ance pens­ling 20% eller 30% (klippe­kort 6 klipp 3274,-). 695,- BOOKING
Mandelpeel 40% 1090,- BOOKING
Hudpleie m/Exuviance 20% pens­ling + RTM maske 75 min. 1200,- BOOKING
Hudpleie m/Exuviance 20% pens­ling + gull­maske 75 min. 1325,- BOOKING
Inspira med 40% eller 60% (klippe­kort på 3 klipp 3025,-). 1210,- BOOKING
Glykol peel. 790 – 1690‚- BOOKING
Krys­tall­slip (klippe­kort 6 klipp 3465,-). 730,- BOOKING
Acnelan (kun i Nydalen & Vinterbro). 1790,- BOOKING
Retinol peel. 1300,- BOOKING
Cosmelan pigment­be­hand­ling (kun i Nydalen & Vinterbro). 5999,- BOOKING
Mesoestetic Carbon peel. 1690,- BOOKING
Carbon peel m/mesoterapi. 2990,- BOOKING
Dr Babor Pro AHA Peel 1490,- BOOKING
Exuvi­ance pens­ling 20% eller 30% (klippe­kort 6 klipp 3274,-). 695,- BOOKING
Mandelpeel 40% 1090,- BOOKING
Hudpleie m/Exuviance 20% pens­ling + RTM maske 75 min. 1200,- BOOKING
Hudpleie m/Exuviance 20% pens­ling + gull­maske 75 min. 1325,- BOOKING
Inspira med 40% eller 60% (klippe­kort på 3 klipp 3025,-). 1210,- BOOKING
Glykol peel. 790 – 1690‚- BOOKING
Krys­tall­slip (klippe­kort 6 klipp 3465,-). 730,- BOOKING
Acnelan (kun i Nydalen & Vinterbro). 1790,- BOOKING
Retinol peel. 1300,- BOOKING
TIMEBESTILLING