BEHANDLINGER OG PRISER

IPL mot blodkar

Harmony Lite AFT (IPL) Hudfor­bed­ring benytter Intens Pulset Lys for å redu­sere uøns­kede kar/diffus rødhet. Huden vil få en jevnere tone og et mer ungdom­melig utse­ende. Coupe­rose, diffus rødhet og synlige kar behandles ved at hemo­glo­binet absor­berer lyset. Når tempe­ra­turen når 60–65 c koagu­lerer blodet, og blod­ka­rets indre celler påvirkes, noe som leder til at blod­karet koagu­lerer og kollapser.

I gjen­nom­snitt kreves det 2–5 behand­linger med et inter­vall på ca. 3–4 uker.

La huden hvile fra sol og sola­rium en måned før behand­ling. Unngå sol en måned etter behand­ling og anvendt SPF 50.

NB: Denne behand­lingen får du bare på Vinterbro.

IPL mot blodkar, før

IPL mot blodkar, før

IPL mot blodkar, etter

IPL mot blodkar, etter

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Priser

Hudana­lyse. 0,- BOOKING
Dypt­gå­ende hudscan­ning (kun på Fornebu). 350,- BOOKING
RÅH hudpleie 1 t. 985,- BOOKING
RÅH spesial­be­hand­ling 75 min. 1690,- BOOKING
Venus freeze ansikt (klippe­kort 5 klipp 6900,-). 1650,- BOOKING
Venus freeze hals eller decollete. 900,- BOOKING
Hudpleie hydra­dermie. 1690,- BOOKING
Perfect lip (kun i Nydalen). 990,- BOOKING
Eyecon øyebe­hand­ling. 1990,- BOOKING
Derma­tude meta therapy 1650,- BOOKING
Micro­ne­ed­ling (KUN i Nydalen, Fornebu & Vinterbro). 2490,- BOOKING
Meso­te­rapi. 1990,- BOOKING
Babor Crash Treat­ment (KUN Vinterbro) 75 min. 1690,- BOOKING
IPL mot blodkar helt ansikt. 2400,- BOOKING
IPL mot blodkar mindre område ansikt 1500,- BOOKING
IPL mot blodkar lokalflekk/spider. 800,- BOOKING
Hudana­lyse. 0,- BOOKING
Dypt­gå­ende hudscan­ning (kun på Fornebu). 350,- BOOKING
RÅH hudpleie 1 t. 985,- BOOKING
RÅH spesial­be­hand­ling 75 min. 1690,- BOOKING
Venus freeze ansikt (klippe­kort 5 klipp 6900,-). 1650,- BOOKING
Venus freeze hals eller decollete. 900,- BOOKING
Hudpleie hydra­dermie. 1490,- BOOKING
Perfect lip (kun i Nydalen). 990,- BOOKING
Eyecon øyebe­hand­ling. 1990,- BOOKING
Derma­tude meta therapy 1650,- BOOKING
Micro­ne­ed­ling (KUN i Nydalen, Fornebu & Vinterbro). 2490,- BOOKING
Meso­te­rapi. 1990,- BOOKING
Babor Crash Treat­ment (KUN Vinterbro) 75 min. 1690,- BOOKING
IPL mot blodkar helt ansikt. 2400,- BOOKING
IPL mot blodkar mindre område ansikt 1500,- BOOKING
IPL mot blodkar lokalflekk/spider. 800,- BOOKING