Antiage har blitt et fenomen, alle har hørt uttrykket, de fleste vet hva det betyr eller dreier seg om, men ikke alle av oss. Mange er opptatt av antiage og ønsker å tilegne seg kunn­skap om hvilke tiltak du kan ta for å holde huden ung og bremse den synlige aldrings­pro­sessen. Livs­stilen vi velger å leve er avgjø­rende. Spise sunt og variert, tilstrek­kelig med frisk luft og mosjon, få nok søvn, ikke stresse, drikke masse vann, god og riktig hudpleie, trives med venner, familie, jobb og seg selv er viktig. Leve fornuftig i forhold til alkohol, tobakk og sol.

Ordet antiage brukes i forbin­delse med både behand­linger og produkter. Vi tera­peuter sier ofte «å jobbe antiage», det høres ut som en quick-fix, men det er det ikke. Det som menes med det er at faktisk fra 23–25 års alderen og oppover begynner proses­sene i huden å gå lang­som­mere og aldrings­pro­sessen starter. Celle­de­lingen går saktere, som fører til at huden fornyer seg lang­som­mere og hudcel­lene legger seg ustruk­tu­rert. Igjen gjør dette at over­hudens barrie­re­funk­sjon blir dårli­gere. Huden får ofte mindre volum fordi det blir mindre mengde fett som ligger mellom cellene i huden. Da har huden lettere for å folde seg i rynker og det er da det er på tide å tilføre ingre­di­enser som kan hjelpe huden med å kunne jobbe normalt.

blogg RÅH antiaging

Det er flere faktorer som spiller inn på hudens aldrings­pro­sess. Noen av oss ser eldre ut enn andre på samme alder, og det kan ha forskjel­lige forkla­ringer. Hvordan vi lever, hvor vi lever og klimaet vi lever i spiller en stor faktor. For ikke å glemme genene våre. Mennesker som lever et liv hvor de blir mye utsatt for sol, varme, kulde og store klima­end­ringer, blir raskere gamle i huden enn de som lever et sted med mer stabile klima­for­hold. Ytre påkjen­ninger som UV- stråler fra solen, forurenset luft, strå­ling fra pc, mobil o.l. er også med på å gjøre oss gamle.

Her er en liten liste over antiage-ingre­di­enser du kan se etter i produkter:

 • Cera­mider: Bidrar til hudens inter­cel­lu­lære lipider (fett som ligger mellom cellene i huden, som det produ­seres mindre av ved hudens aldring).
 • Hvete­pro­tein: Virker oppstram­mende og fuktighetsgivende.
 • Pepper­mynte / Mint: Øker blod­sir­ku­la­sjonen som igjen øker opptaket av nærings­stoffer og utskil­lelse av avfallstoffer i huden. Virker også oppfris­kende og binder fuktig­heten i huden.
 • Vitamin C: Stimu­lerer hudens produk­sjon av kollagen som gir huden spenst og fylde. Gir huden glød og virker lysnende.
 • Vitamin A / Retinol (alko­hol­form) / Reti­no­ider: Øker celle­for­ny­elsen og styrker hudens ytterste lag. Effektiv mot pigment­flekker og akne. Kan virke irri­te­rende på huden i høye konsentrasjoner.
 • AHA / Alfa­hydr­ok­sy­syrer (frukt­syrer): Gir økt fuktighet, gene­rell hudfor­bed­ring og fjerner døde hudceller.
 • PHA (syrer): Har de samme egen­ska­pene som AHA syrene, men er mildere og tilfører huden fuktighet og anti­ok­si­dant. Passer til personer med sensitiv hud og nedsatt hudbarrierefunksjon.
 • Iris: Med årene produ­seres mindre elastin i huden, og blir mindre elas­tisk. Iris er elas­ti­si­tetsø­kende og virker oppstrammende.
 • Gera­nium olje / Pelar­go­nium: Er oppstram­mende, beten­nel­ses­hem­mende, pore­sam­men­trek­kende og øker celle­for­ny­elsen i huden.
 • Kanel / Cinna­mo­nium zeyla­nicum: Er oppstram­mende og antibakteriell.
 • Sort pepper / Piper nigra: Øker blod­sir­ku­la­sjonen, som igjen gir huden økt næring­sopptak og utskil­lelse av avfallstoffer.
 • Koffein: Fjerner over­flødig væske i huden, som også kalles å virke drene­rende. Virker også fettforbrennende.
 • Alge: Er avgif­tende og øker celle­for­ny­elsen, virker derfor også oppstrammende.
 • Gera­nium: Er oppstram­mende og betennelseshemmende.
 • Kamfer: Øker blod­sir­ku­la­sjonen og cellefornyelsen.
 • Kollagen: Er et binde­vevs­fiber som gjør huden sterk, spen­stig og tilfører huden fuktighet. Virker også lett oppstram­mende. I huden samar­beider kollagen med Hyaluron­syre og Elastin.
 • Hyaluron­syre: Binder fuktig­heten i huden og glatter ut over­fla­diske linjer. I huden samar­beider den med Kollagen og Elastin.