Føles huden at den er 3 stør­relser for liten? Kjenner du at den bare roper etter mer serum, mer krem, mer ansikts­maske, mer av ALT?! Da er det bare å starte behand­lin­gene nå før sommeren kommer!

Vinteren er nemlig høyse­song for å ta de mest effek­tive hudpleie­be­hand­lin­gene som virkelig gjør en forskjell. På vinteren er huden meget motta­kelig for ekstra dypt­gå­ende pleie uten at det blir en påkjen­ning for huden. Behand­linger som kjemisk peeling, krys­tall­sli­ping og Derma­tude er de mest popu­lære vinter­be­hand­lin­gene hos oss.

Nettopp fordi i peri­oden du behandles med disse meto­dene skal huden ekspo­neres minst mulig for UV- stråler og varme. Men det er uansett viktig å bruke UV-beskyt­telse hele året for å beskytte mot forurens­ning, frie radi­kaler fra elekt­ro­nikk rundt oss, og ikke minst UVA-strå­lene fra solen som dess­verre er rundt oss hele året. Disse UV (A) strå­lene, hvor A rett og slett står for Aging i hudpleie­ver­denen, gjør huden vår gammel. Så husk SPF og —> Selvom du er flink til å gå å pleie huden din hos hudpleier, så er en god hudplei­eru­tine hjemme like viktig! Hjelp huden din med daglig rens, serum, dag/natt krem og peeling etter­fulgt av maske 1–2 ganger i uken.

Synes du den daglige hudplei­eru­tinen går som smurt, men fort­satt ser du smålinjer eller arr som du gjerne ville gjort mindre synlige? Savner du en ungdom­melig glød? Eller er huden din helt knusk­tørr og trenger en fuktig­hets­boost? Her er en effektiv og morsom behandling!

blogg RÅH dermatude ansiktsløftning apparat pennDerma­tude er en penn med små nåler på spissen som lager små åpninger i huden, samtidig som den dytter inn fuktig­hets­gele. Nålene stikkes gjennom basal­celle­laget og ned til øverste del av Dermis, der er cellene som produ­serer kollagen og elastin, kollagen og elastin gjør huden vår fyldig og elas­tisk. Denne behand­lingen kan minne om en mildere versjon av Dermapen og det som kalles «need­ling».

Dette gjør at huden får små åpninger, slik at fuktig­hets­ge­leen trenger dypere ned i hudla­gene og ingre­di­en­sene fungerer som mat til hudcel­lene våre, uten at det er fare for dannelse av arrvev under huden. Dette setter i gang hudens selv-helende egen­skap og er en helt naturlig form for hudfor­ny­else, som gir et hudfor­bed­rende, hudfor­yn­gende, fuktig­hets­gi­vende og repa­re­rende resultat.

Som du sikkert tenker, så er ikke dette en velvære­be­hand­ling, men en behand­ling for deg som virkelig ønsker en synlig endring i huden. Du vil bli rød rett etterpå, men gudamei, for en glød! Og den varer! Makeup kan legges på med en gang, så det er ikke nødvendig å gå rundt som en tomat.

Høres bra ut, ikke sant? Det er virkelig en fantas­tisk all-in-one behand­ling som må testes før sommeren!