I vinter­halv­året blir huden vår utsatt for store påkjen­ninger gjennom tørr og kald luft, og inne- og uteklima. Dette gjør at huden vår tørker lettere ut på vinteren enn på sommeren.

I den forbin­delse er det lurt å bruke kulde­krem. Dette er en fet krem uten vann eller med svært lave vann­mengder som legger seg som en beskyt­tende hinne utenpå huden. Den holder huden myk og unngår at all fuktighet fordamper. Det er viktig at kulde­kremen inne­holder så lite vann som mulig for å unngå forfrys­ninger på huden. Det er ikke farlig å bruke kremer med vann i om vinteren, men man bør passe på at vannet i kremen får tid til å fordampe før man går ut i kulden.

En kulde­krem beskytter ikke mot frost­skader så det er også viktig å dekke til ansiktet med klær når det er veldig kaldt.

Babor Skinovage kuldekrem