Den første anti-age peeling med akti­vi­sert Carbon! V‑Carbon er et modu­lært system som består av to produkter: V Carbon Film og V Carbon Spray. Dette systemet tillater at man gjør en Mild, Medium eller Dyp peeling-behand­ling. Behand­lingen tar en time og man vil alle­rede da se et synlig resultat som varer i 4 uker.

V Carbon Spray regu­lerer dybden av behand­lingen ved å blok­kere virk­ningen av filmen som legges på, men samtidig ved å gi et momen­tant løft takket være tilstede­væ­relsen av – for første gang i en kjemisk peeling – spesi­fikke mikro­ni­serte hexapep­tider og Carbon.

Carbon Peel inneholder:

 • Ferulic syre
 • Mandelic syre
 • Lactic syre

Carbon Peel rege­nerer vevet og lysner huden, og dette er også takket være antioksidant-komponentene:

 • Svart inge­færrot
 • Lakris-ekstrakt

Carbon: Er både rensende og detoksifiserende

Hvem passer behand­lingen for?

INDIKASJONER

Resultat:

 • Stimu­le­ring til nydan­nelse av kollagen
 • Oppstram­ming av utvi­dete porer
 • Forbed­ring av hudstrukturen
 • Redu­se­ring av akne, arr og post akne misfarginger
 • Rens slik at man redu­serer fett­an­sam­ling i porene (black­heads)
 • Løft/oppstramming av huden
 • Fjer­ning av døde hudceller fra det over­fla­tiske epider­male laget
 • Reduk­sjon av fine linjer og rynker

Resultat etter en behand­ling varer i ca fire uker, så det er anbe­falt å ta en kur på fire behand­linger da resul­tatet vil vare i 6–8 mnd.

TIMEBESTILLING
Carbon System