Venus Freeze

Venus Freeze er blitt en super­po­pulær behand­ling på markedet, spesielt blant kjen­diser i Holly­wood. Den benytter radio­fre­kvens og magne­tiske pulser som strammer opp slapp hud, redu­serer linjer og rynker og bidrar til økt kollagen- og elastinproduksjon.

I lette trekk benyttes radio­fre­kvens­ener­gien til å gi oppvar­ming av bindeve­slaget og fett­cel­lene like under huden. Tempe­ra­tur­øk­ningen bidrar til at binde­vevet trekker seg sammen under og etter behand­lingen. I tillegg stimu­lerer radio­fre­kvens­ener­gien til at kroppen produ­serer mer av dens egen kollagen og elastin.

Denne behand­lingen passer ypperlig for de som sliter med slapphet og linjer i huden, og anbe­fales for alle fra 30 år og oppover.

Det er anbe­falt en kur på denne behand­lingen. Hvor mange behand­linger som trenges per kur varierer fra hud til hud. Vanligvis anbe­fales det fem behandlinger.

Resul­tatet av behand­lingen kan gi en «askepott»-effekt hvor du umid­del­bart ser at huden har fått ny glød og blitt stram­mere, men den virke­lige effekten vil du ofte ikke kunne se før etter 3–6 måneder. Dette er fordi det tar tid for kroppen å øke kolla­gen­styrken i vevet.

Behand­lingen er uten ubehag og du kan gå på jobb og fort­sette daglige akti­vi­teter umid­del­bart etterpå. Kom innom oss for mer info!

TIMEBESTILLING