Bryl­lupshår 2021

Enda en bryl­lups­se­song er sterkt preget av koro­na­tiden, og mange er utål­mo­dige og ser etter alter­na­tiver for å få giftet seg alle­rede i sommer.

Koro­na­tiden krever ekstra plan­leg­ging og tiltak for å gjen­nom­føre bryl­lupet. Plut­selig kommer en vordende brud på tanken at «Jeg har helt glemt hår og sminke, hva nå?», men det er på ingen måte for sent!

Når du tenker på hår er det lurt å ha kjolen klar. På grunn av koro­na­re­strik­sjo­nene velger man kanskje en mindre og mer intim sere­moni, og ut fra det blir også brude­kjole kanskje mindre formell? Natur­lige krøller og/eller bloms­ter­krans under­streker og støtter pent en bohemsk blonde­kjole. Eller har man en ganske enkel hvit kjole og går for myk hårknute i nakken?

Bryllupshår 2021, brud, RÅH

Personlig anbe­faler jeg som regel levende blomster hvis man ønsker blomster i håret. Det gir et unikt og vakkert særpreg. Når man tenker på hold­barhet i bloms­ter­krans eller enkle blomster i håret er det som regel bedre å velge blomster med stive stilker og i små stør­relser. Bloms­tene sprayes med hårspray og oppbe­vares kaldt til de settes i håret. Bloms­tene kan gjerne harmo­nere med brude­bu­ketten. Kanskje ønsker man bare lett krans av brude­slør eller grønne og frodige vekster? Der er euka­lyp­tus­blader et utmerket valg.

Bryllupshår 2021, brud, RÅH

Mange føler at de uansett ønsker slør for å føle seg som «brud». I mote­bildet ser vi nå både lange majes­te­tiske og detalj­rike «kate­dralslør» med rike brode­ringer og blonder samt mer mini­ma­lis­tiske, enkle og lette slør. Jeg synes hver brude­kjole kan kombi­neres med passende slør. Det viktigste er at du som brud føler deg som fineste i hele verden og nyter deres bryllupsdag.

I RÅH har vi brude­pakke som innholder både hårstyling og bryl­lups­minke. Jeg anbe­faler alltid å bestille prøve­time før bryl­lups­dagen slik at vi rekker en god gjen­nom­gang av farge­valg i sminke og disku­tere og prøve håropp­sett. I prøve­timen får du svar på alt du lurer på og veiled­ning til prak­tiske løsninger og logis­tikk. Håper vi sees!

Ta gjerne kontakt med oss i RÅH avd. Industrigaten.

TIMEBESTILLING