Hva slags hårpleie beskytter mot solen?

Nå har vi endelig varme og deilige sommer­dager og de fleste av oss prøver å være i sola så mye som mulig. Vi vet at det er viktig å bruke rikelig med solkrem for å unngå solbrent hud, men vi glemmer ofte hårpleie som beskytter mot solstrå­ling. Huden har evne til å fornye seg etter solbren­ning mens hår, som består av døde celler, ikke kan fornye seg selv.

Sol skader gjennom direkte varme når håret blir «solbrent» med UV- og UVB-strå­ling. Kjemisk behandlet (farget, stripet eller blon­dert) hår er særdeles utsatt for solskader. Vi merker fort at håret mister farge, blir lysere eller får gulskjær. I tillegg blir håret ekstra «sprøtt» i løpet av sommeren.

For å beskytte håret på best mulig måte må vi tenke på hårpleie i forkant og fore­bygge så godt vi kan.

Den beste hårpleien før sommer­fe­rien er å kure håret jevnlig. En kur som er tilpasset for hårtypen din vil gjen­nopp­bygge og lukke skjellagen i håret. Dermed er håret mindre motta­gelig for sol. Skal vi sole oss eller være på stranda er det lurt å la kuren sitte i håret hele dagen. I sommer­må­ne­dene er det dess­uten viktig å bruke hårpro­dukter med UV- og UVB-beskyt­telse. Redken har solbe­skyt­telse i Color Magnetic-serien og spesielt Color Extend Sun-serie.

I de heteste sommer­da­gene bør vi helst bruke solhatt eller caps i tillegg.

For å bevare langt og flott hår gjennom hele sommeren er det veldig viktig å fore­bygge i stedet for å prøve å repa­rere etter at skaden har skjedd. Når hårspis­sene begynner å dele seg har man dess­verre ingen annen utvei enn å klippe det. I hårpleie er det fint å kombi­nere protein­ba­serte produkter (Redken Extreme-serie), fukt­gi­vende produkter (Redken All Soft- og All Soft Mega-serie), farge­be­va­rende produkter (Redken Color Magnetic-serie) og solpro­dukter (Redken Color Sun-produkter).

Hvis vi følger disse rådene kan vi alltid nyte sol og sommer med god samvit­tighet!

Ekstra hårpleie-tips til sommer­vak­kert hår:

  • Vask håret bare når det trengs for å unngå at håret blir fort fett.
  • Bruk hårkur oftere og jevnlig. La kuren gjerne virke mens du sover eller er på stranda og soler deg.
  • Skyll alltid håret i fersk­vann etter du har badet i salt- eller klor­vann. Saltet i sjøvann forsterker solskaden i håret og klor i vannet gir grønn­skjær i sommer­lyst hår.
  • Det er fris­tende å bruke salt­vann som styling­pro­dukt, men vi anbe­faler heller å skaffe salt­vannspray som gir mindre skade på håret.
  • Bruk balsam bare i leng­dene og ikke masser det nær hode­bunnen for å unngå tungt og fett hår.
  • Bruk alltid varme­be­skyt­tende hårpro­dukter hvis du både føner eller bruker varme­styling (glatte­tang, krølle­tang, varme hårruller osv.)
  • Bruk solhatt eller caps i varme dager om du skal være mye ute i sollys.