Det finnes mange hårfjer­nings­me­toder der ute. I dette blogg­inn­legget vil vi gå litt igjennom de ulike behand­lin­gene vi tilbyr hos oss, og litt om hårfjer­ning gene­relt. Kanskje du finner din favo­ritt?

Hår er noe vi aller fleste ønsker å bli kvitt bort­sett fra håret på hodet, vipper og bryn.

Kan ikke evolu­sjonen hjelpe oss å bli kvitt det når vi alli­kevel fjerner det hele tiden? Er det mange som spør. Men hårene har nok kommet for å bli. Og det er utrolig hva kroppen klarer å ”repa­rere” med tiden.

Listen med metoder for å fjerne hår er lang! Vi har barbe­ring, hårfjer­nings­kremer, voksing, thre­ading, elekt­ro­lyse, IPL, laser and so on.

I behand­lings­sam­men­heng så tilbyr vi voksing, thre­ading, elekt­ro­lyse og IPL.

Voksing er nok den vanligste formen for hårfjer­ning vi utfører i dag, og er en fin og enkel metode. Hårene trekkes ut av voksing, og må dannes på nytt og vokse ut igjen. Denne metoden kan brukes på hele kroppen. Derfor tar det en ukes tid før det sakte med sikkert begynner å vokse ut igjen. Men husk; ALLE er forskjel­lige. Noen vokser det fort ut for og andre tar det litt lengre tid.

Thre­ading er hårfjer­ning med tråd. En fin metode som fjerner uønsket ansiktshår, eller former brynene. Litt samme prin­sipp som voksing. Den er effektiv og resul­ta­tene blir kjempe­fine.

Elekt­ro­lyse er en litt eldre metode, men som fort­satt blir brukt. Her går man ned å brenner hårsekken forså å dra håret ut. Denne metoden bruker vi også kun i ansiktet. Passer utmerket for de som kanskje har litt lyse harde hår. Veldig populær å bruke på over­leppe og hake. Behand­lingen skal være perm­a­nent med tiden og etter endt kur.

IPL hårfjer­ning er en perm­a­nent hårre­duk­sjons metode. Egner seg best på mørke hår på lys hud. IPL lyset går ned i hårroten å ødelegger hårfo­lik­kelen. Vi anbe­faler minimum 6 behand­linger. I ansiktet kan flere behand­linger måtte fore­komme pga hormo­nelle forand­ringer. Dette er også en metode som kan brukes på hele kroppen.

Vi er alltid forsik­tige med å si at behand­lingen er perm­a­nent. Det kan oppstå hormo­nelle forand­ringer igjennom livet. Men resul­ta­tene er kjempe bra.

Dette er ett lite innblikk om hvilke behand­lings­me­toder man kan bruke for å fjerne hår. Er du usikker enda? Bare ta kontakt med oss og vi hjelper deg å velge.