Pigmen­te­ring i huden

Etter en lang og deilig sommer med mye sol, kan man oppleve å få pigmen­t­end­ringer i huden. Hva er vel bedre enn å unne seg en deilig hudbe­hand­ling mot pigmen­te­ringer nå som høsten står i anmarsj?

Pigment­flekker kjennes igjen på huden med sin mørke farge. Disse flek­kene er som regel godar­tede, men kan likevel skape bekym­ring. Det finnes forskjel­lige typer med pigment­flekker, derfor er ikke alle pigment­flekker like.

Du har kanskje hørt om «lever­flekker»? Dette er den vanligste typen pigment­flekker. Disse flek­kene heter opprin­nelig «Lentigo Solare» og er lyse­brune til mellom­brune flate flekker i huden. De kan variere i stør­relse, alt fra en milli­meter til flere centi­meter i diameter. Dette er bare en av flere forskjel­lige typer.

En av grun­nene til at man får pigmen­te­ringer i huden er soleks­po­ne­ring. Alt avhenger av den under­lig­gende hudtypen og hvor mye ekspo­ne­ring av sol den får. Andre faktorer er genetikk, akne, medi­ka­menter, irri­ta­sjon av huden, gravi­ditet og p‑piller.

Nå skal vi dykke litt dypere ned i hva som foregår i huden ved pigmen­te­ring. Pigment­cel­lene i huden vår (også kalt mela­no­cytter) ligger i huden vår og produ­serer et protein som heter melanin. Mela­no­cyt­tene produ­serer med melanin hos mennesker som har mørk hudtype enn hos mennesker som har lys hudtype. Det vil si at vi har samme antall mela­no­cytter men ulik mengde pigment­pro­duk­sjon. Det blir produ­sert med melanin der huden vår er skadet, for eksempek kviser, ultra­vio­lett strå­ling etc.

Hos oss tilbyr vi behand­linger som redu­serer pigmen­te­ringer. Eksem­pelvis: Cosmelan-behand­ling som vi har skrevet et blogg­inn­legg om tidli­gere, men også disse behand­lin­gene hjelper mot pigmen­te­ring: IPL-behand­ling mot pigment, krys­tall­slip, retinol-peel, derma­tude og micro­ne­ed­ling.

Vi har også mange gode produkter til hjem­me­bruk som hjelper deg på vei når det kommer til pigmenteringer.

Velkommen til oss for gode råd og veiledning!

TIMEBESTILLING